چند اصطلاح موسیقی غربی

برخی از اصطلاحات موسیقی غربی برحسب ابزار و کیفیت های دستگاه ها عبارتند از:
سنفونی: این واژه در زبان فرانسوی به صورت SYMPHONIE نوشته و سنفونی تلفظ می شود. در زبان انگلیسی املای آن SYMPHONY است و سیمفونی تلفظ می گردد. در زبان پارسی، دو نوع املا و تلفظ سمفونی و سنفونی به کار رفته و می رود. کلمه سنفونی مرکب از پیشوند یونانی (SYn)، به معنای «با هم»، و واژه «فونی» به معنای «صدا» است. سنفونی، پرعظمت ترین و با شکوه ترین شکل موسیقی غربی است که با تعداد زیادی ساز، بدون همراهی آواز و خواننده اجرا می شود. در سنفونی، تعداد اعضای ارکستر (مجموعه نوازندگان)، بیشتر از تمام اشکال دیگر موسیقی غربی است: معمولا بین 25تا 100 نوازنده.
هر قطعه سنفونی، معمولا متشکل از چهار موومان است.
موومان (Mouvement ): تصنیفی است که ممکن است به تنهایی به عنوان یک اثر کامل و مستقل شنیده شود، لیکن در عین حال بخشی از تصنیف های بسیار وسیع تری مانند سونات ها و سوئیت ها و سنفونی ها و همانند آن را تشکیل می دهد.

سونات (Sonate): سونات مشتق از کلمه ایتالیایی، (sanare) به معنای «به صدا درآوردن» و «صدا دهندگی» است، سونات، یک شکل فرم موسیقی است برای ساز، آن هم بدون آواز؛ و نام آن برحسب تعداد سازهایی که دراجرای آهنگ شرکت می کنند، فرق می کند. مثلا سوناتی که برای دو ساز باشد، در صورتی که نقش و اهمیت هر یک از دو ساز برابر باشد، «دوئو» (Due) یا «دوئت» (Duet) نامیده می شود. و سونات برای سه ساز «تریو» (Trie) و برای چهار ساز «کوارتت» می نامند، و برای پنج ساز «کوینتت»...
البته سونات اگر برای ارکستر بزرگ تصنیف شود، سنفونی نامیده می شود. معمولا سونات، اگر برای برای یک یا دو یا سه ساز نوشته شود، دارای سه موومان است؛ و اگر برای سازهای بیشتر یا ارکستر بزرگ (ارکستر سنفونیک) تصنیف شده باشد، متشکل از چهار موومان خواهد بود.

سوئیت (Suite): سوئیت ازقدیمی ترین شکل فرم های موسیقی غربی است که فقط با ساز بدون آواز اجرا می شود و بسیار موزون و متناسب برای رقص است. اوزان سوئیت مختلف ومتنوع است.

اپرا (Opera): اپرا واژه ایتالیایی است که معنای امروزی آن چنین است: یک تئاتر کامل همراه با صحنه، نور، بازی، نمایش و تمام خصوصیات تئاتری دیگر، با این تفاوت که در اپرا، تمام گفتگوهای بین هنرپیشه ها، همه به صورت آوازی با همراهی ارکستر (گروه نوازندگان) سروده می شود. البته در اپرا، عامل موسیقی از عوامل نمایشی مانند صحنه و لباس و بازی و غیره اهمیت بیشتری دارد. اپرا در اواخر قرن 16 میلادی توسط آهنگسازان ایتالیایی، به نیت تقلید از هنر تراژدی یونان به وجود آمد.

اپرت (Operette): به معنای اپرای کوتاه است که کیفیت موسیقائی آن از اپرا پایین تر است و در واقع بیشتر به منظور سرگرمی است. در اپرت، قسمتی از گفتگوهای بین هنرپیشه ها، بدون همراهی موسیقی یعنی به صورت گفتگوی معمولی اجرا می شود. این نوع موسیقی را امروزه گاهی «موزیکال کمدی» می نامند.

فولکور: در ادبیات، فولکور عبارت است از فرهنگ مردمی یک اجتماع که در بین مردم تثبیت شده و به صورت «سنت» در آمده باشد.
در موسیقی، مفهومی نزدیک به موسیقی عامیانه یا موسیقی محلی دارد و به همین علت، در زبان انگلیسی، مفهوم موسیقائی فولکور را «فولک سانک» (Folk Song) می نامند.


منابع :

  1. محمدتقی جعفری- موسیقی از دیدگاه فلسفی و ورانی- صفحه 23-20

http://www.tahoor.com/fa/Article/PrintView/210956