محمدحسین خان مروی

فارسی 7991 نمایش |

با قدیمى هاى کوچه مروى که صحبت کنید، اسم "خان مروی" را زیاد مى شنوید. مرد نیکوکارى که در ساختن مدرسه و حوزه علمیه در این کوچه که در قدیم یکى از بهترین محله شهر تهران بوده، نقش زیادى داشت. بازارچه مروى یکى از محله هاى عودلاجان به شمار مى رود که از یک سمت به خیابان ناصرخسرو و از سمت دیگر به پامنار راه دارد. "محمدحسین خان مروی" معروف به خان مروى یکى از وزیران دربار فتحعلى شاه قاجار بود که در این گذر درسال 1232 هجرى قمرى مدرسه اى براى تدریس علوم دینى ساخت. این مدرسه در قسمت هایى از زمین هاى بایر ناصریه (ناصرخسرو) احداث شد و اطراف آن باغى ساخته شد که گردشگاه مردم آن زمان به شمار مى رفت. با احداث این مدرسه و باغ کم کم مردم در اطراف آن سکونت کردند و محله مروى شکل گرفت و به مرور در این محل حمام و مسجد خان مروى نیز ساخته شد.
محمدحسین خان مروى از آنجا که فرزندى نداشت، درآمد تمام دکان ها و اماکن عمومى این گذر را وقف مدرسه و حوزه اى کرد که در آن ساخته بود. در حال حاضر در این مدرسه با نام «مدرسه مبارکه فخریه معروف به خان مروی» هنوز هم طلاب و دانش آموزان جوان به تحصیل و کسب فرایض دینى مشغول هستند. این مدرسه دینى رقیبى براى دارالفنون بود. در گذشته در ابتداى بازارچه مروى حوضچه اى وجود داشت که آبى که از قنات شاه مى آمد به وسیله تنبوشه (فواره) از آن بیرون مى جهید و ساکنان گذر از آن استفاده مى کردند. همچنین از این آب سقاها مشک هاى خود را پر کرده و در تابستان ها کودکان در آن آب تنى مى کردند.

منـابـع

سایت تهرونی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها