میرزا محمد حکیم الهی

English فارسی 6933 نمایش |

نام: شمس الدین محمدحکیم الهی ثانی صدرالدین محمدلواسانی
جنسیت: مرد
تولد و وفات: ز ۱۳۱۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت: علمی و فرهنگی خطاط
توضیحات
وی نستعلیق را استادانه می نوشت و در خط نستعلیق شاگرد عموی خود، میرزا علی محمد صفای لواسانی خوشنویس، بود. صاحب «طرایق الحقایق» وی را در ۱۳۱۴ ق در لواسان ملاقات کرده است. از آثار وی: یک نسخه «مصطلاحات الصوفیه»، به قلم کتابت خوش، با رقم: «کتبه صدرالدین محمدبن شمس الدین محمدبن محمد جعفر الالهی النظامی اللواسانی... سنۀ ۱۳۱۲»؛ نسخه ای دیگر از همان کتاب و به همان قلم، با رقم یک نسخه منتخب «نثر الآلی»، به قلم کتابت متوسط، با رقم: «... انا العبد صدرالدین بن شمس الدین الشهیر بحکیم الهی عفی عنه، سنه ۱۳۱۹».

منـابـع

سایت آفتاب

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها