مبدأ تاریخ ادیان مختلف

فارسی 2641 نمایش |

آثار به دست آمده از کهن ترین دوران حیات بشر، همه حکایت از دینداری انسان می کنند. روانشناسی تاریخی انسان، نشان می دهد که بشر از پگاه آفرینش، لحظه ای بی دین و بی عقیده نبوده است. گونه های پرستش در کلیه ادوار تاریخ همین را ثابت می کند، بنابراین اگر تاریخ تکامل انسان را به دو دوره کلی تقسیم کنیم، در می یابیم: در دوره تکامل عضوی که مرحله بدوی حیات انسانی است، بشر، معتقد و متدین و صاحب عقیده بوده است. درخشش عصر دینداری انسان از مرحله ای است که تکامل مغزی یا عقلی آغاز می شود، و همین مرحله، آن دوره ای است که گزارش های مذهبی، سخن از حضور پیامبران دارند.

مبدأ تاریخ ادیان مهم:
دین برهمنی در هند، 500 تا 800 سال پیش از میلاد مسیح
2ـ آیین زرتشت، حدود 660 سال پیش از میلاد مسیح
3ـ آیین یهود، حدود 1232 سال پیش از میلاد مسیح
4ـ آیین مسیحیت، حدود هجده سال بعد از میلاد مسیح
5ـ آیین اسلام، که 1441 سال قمری از پیدایش دین اسلام می گذرد.
اظهار نظر قطعی درباره پیدایش ادیان و هر دین، بسیار مشکل است.

منـابـع

رابرت هبیوم- ادیان زنده جهان- ترجمه عبدالرحیم گواهی

جان ر. هینلز- راهنمای ادیان زنده- ترجمه عبدالرحیم گواهی

جان بایر ناس- تاریخ ادیان- ترجمه اصغر حکمت

عبدالله مبلغی- تاریخ ادیان و مذاهب جهان- ج 1 صفحات 31 و 200 و 325 و ج 2 صفحه 578 و 706

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها