نشانه ها و کارکردهای ماشیح منجی یهود (زمان ظهور)

فارسی 4158 نمایش |

زمان ظهور ماشیح در تلمود

کوشش برای محاسبه و یافتن تاریخ پایان ذلت قوم اسرائیل و ظهور ماشیح، از طرف اکثریت دانشمندان یهود، به شدت تقبیح شده است، چرا که در صورت عدم تحقق، یأس و حرمان را به دنبال خواهد داشت. نهی از توقیت آمدن ماشیح گاهی با لعن و نفرین همراه بوده است. «لعنت بر کسانی باد که تاریخ پایان ذلت اسرائیل و ظهور ماشیح را محاسبه می کنند. زیرا ایشان چنین استدلال می نمایند که اگر تاریخ پایان ذلت فرا رسید و ماشیح نیامد، هرگز دیگر نخواهد آمد.» علیرغم این اخطارهای شدید، برخی زمان ظهور ماشیح را چنین برآورد کرده اند:
1- در سال 4291 از آفرینش (531 میلادی) جهان ویران خواهد شد. و آن وقت ایام ماشیح پیش خواهد آمد.
2- در سال 4231 آفرینش (471 میلادی)، ماشیح ظهور خواهد کرد.
3- اسرائیل، در ماه تیشری نجات خواهد یافت.
4- اسرائیل، در ماه نیسان (از مصر) نجات یافت و در آینده نیز در ماه نیسان نجات می یابد.
5- ایلیای نبی خطاب به یک عالم یهودی: «دنیا دست کم هشتاد و پنج یوئیل (4250= 50 مدت هر یوئیل به سال × 85) دوام خواهد داشت و در یوئیل آخرین ماشیح خواهد آمد.» آن عالم از ایلیا پرسید: «آیا ماشیح در آغاز آن یوئیل ظهور خواهد کرد یا در پایان آن؟» ایلیا جواب داد: «نمی دانم.» این پیشگویی بین سالهای 440 تا 490 میلادی را در بر می گیرد.
6- در مقابل این نظریات که زمان مشخصی را برای آغاز دوران ماشیح در نظر گرفته شده است، نظریه دیگری هست که می گوید زمان ظهور بنابر کردار مردم تغییر خواهد یافت: «من خداوند در وقت خودش آن را تسریع خواهد کرد.» (اشعیاء، 22:60) در سنهدرین، 198 الف، با توجه به آیه فوق آمده است: «اگر امت اسرائیل استحقاق آن را داشته باشد، نجات ایشان را تسریع خواهم کرد و اگر استحقاق نداشته باشد، در وقت خودش آنها را نجات خواهم داد.»

زمینه سازی و شرایط ظهور

راو آشه از علمای متأخر تلمود می گوید: «مقصود دانشمندان از ذکر تاریخهای مذکور برای ظهور ماشیح این بوده که تا آن تاریخ نباید منتظر آمدن ماشیح بود ولی از آن به بعد باید انتظار ظهور او را داشت.» «همواره منتظر ظهور او باش، اگر چه (فرا رسیدن پایان ذلت) تأخیر نماید، معذلک در انتظار باش.» (حبقوق، 3:2) در تلمود آمده است: «توبه کاری عظیم است. زیرا که نجات را نزدیک می کند (یوما، 86 ب)، زمان هایی که برای پایان ذلت معین شده بود، سپری گشت و ماشیح هنوز نیامده است، و ظهور او فقط بسته به توبه مردم و اعمال نیکی است که انجام دهند.» (سنهدرین، 97 ب) اگر ملت اسرائیل فقط یک روز توبه کند یا یک (شبانه روز) شنبه را به طور صحیح و کامل نگه دارد، بی درنگ، ماشیح خواهد آمد. (یروشلی تعنیت، 2 الف) اگر ملت اسرائیل دو شبانه روز شنبه را طبق قوانین آن نگه دارد، بلافاصله نجات خواهند یافت. (شبات، 118 ب)

کیفیت ظهور مصلح یهود
یکى از اعتقادات یهود، ظهور مصلح در آخرالزمان است. اوست که اخلاق فاسد مردم را تطهیر کرده و اصلاح مى نماید. یهود منتظرند که قائمى از اولاد داود پیغمبر (ع) ظهور کند; به طورى که اگر لبهایش به دعا حرکت کند، تمام امتها نابود شوند و این موعود منتظر، به گمان یهود، همان مسیح است که وعده او به یهود داده شده است. در باب کیفیت ظهور مصلح یهود، در تعالیم این دین، از قول یکى از پیامبرانشان به نام اشعیا چنین آمده است: «به زودى کسى از اصل و نسب ابى داوود خروج، و روح رب بر او حلول مى کند و روح حکمت و فهم و قدرت و معرفت خوف رب بر او حاکم مى باشد. او به نفع بیچارگان، حکم به عدل مى کند و بر آنان انصاف مى نماید و منافق را نابود مى کند و امنیت و آرامش برقرار خواهد کرد; به طورى که همه براحتى و در کنار هم زندگى مى کنند.»

خصوصیات دوران ماشیح و کارکردهای او در تورات

در ارتباط با جهان آینده، به برخى از آیات تورات استناد شده است. از مجموع این عبارات، این نکته استفاده مى شود که از نظر یهود، جنگها و سختیهاى فراوانى فرا روى بشر است. عده اى رستگار و عده بیشترى بدبخت و نابود مى گردند. اگر چه مشکلات و دشواریهاى فراوانى براى قوم یهود و پیروان حقیقى این آیین وجود دارد، اما در نهایت، رستگارى و نجات در انحصار یهودیان خواهد بود. در تورات مى خوانیم: «و در آن زمان میکائیل، امیر عظیمى که براى پسران تو ایستاده است، خواهد برخاست و چنان زمان تنگى خواهد شد که از حینى که امتى به وجود آمده است تا امروز، نبوده و در آن زمان هر یک از قوم تو که در دفتر مکتوب یافت شود، رستگار خواهد شد و بسیارى از آنانى که در خاک زمین خوابیده اند بیدار خواهند شد، اما اینان به جهت حیات جاودانى و آنان به جهت خجالت و حقارت جاودانى.»
در جاى دیگر از تورات، مى خوانیم: «اى امتى که حیا ندارید! فراهم آیید و جمع شوید، قبل از آن که حکم نتاج بیاورید و آن روز مثل کاه بگذرد، قبل از آن که حدت خشم خداوند بر شما وارد آید، قبل از آن که روز خشم خداوند بر شما برسد. اى جمیع حلیمان زمین که احکام او را به جا مى آورید! عدالت را بطلبید و تواضع را بجویید، شاید که در روز خشم خداوند مستور شوید; زیرا که غزه متروک مى شود و اشقلون ویران مى گردد و اهل اشدود را در وقت ظهر اخراج مى نمایند و عقرون از ریشه کنده مى شود. واى بر امت کریتیان که بر ساحل دریا ساکنند. اى کنعان، اى زمین فلسطینیان! کلام خداوند به ضد شماست و من تو را چنان هلاک مى کنم که کسى در تو ساکن نخواهد بود.... و ساحل دریا براى بقیه خاندان یهودا خواهد بود تا در آن بچرند.»

فراوانى نعمت، بعد از ظهور مصلح یهود

یهود معتقد است که بعد از ظهور مصلح، نعمت های گسترده، همه جای زمین را می گیرد و حیات و زندگانی مردم، قرن ها طول می کشد؛ به طوری که قد یک مرد به مقدار دویست ذراع می شود و زمین اسرائیل به زودی نان و قماش می رویاند و بوته گندم مانند درخت خرما در لبنان بلند می شود و به زودی هوا را می وزاند تا آن را آرد نرم قرار دهد و زمین اسرائیل «فطیر» می دهد و هر دانه ای هزار دانه بار می آورد و شراب، فراوان می شود و بوتۀ انگور، حاصل زیاد می آورد و ساختمان اورشلیم به اندازۀ سه میل ارتفاع پیدا می کند و درب های آن از لؤلؤ و سنگ های اصیل است که هر ضلع آنها سی ذراع می باشد. فقر از بین می رود و مردم تن درست می شوند و به فضیلت، گرایش پیدا می کنند و عدالت و صداقت و صلح، حاکم می گردد و این زمان است که یهود بر تمام دنیا مسلط می شود و همۀ امم برای آن مسیح، تسلیم می شوند و هر فرد یهودی 2800 نوکر دارد که او را خدمت کنند!
در دنیاى آینده و در زمان موعود منتظر، نعمتهاى فراوانى روى زمین به وجود خواهد آمد; چیزى که قبلا سابقه نداشته است. البته از نظر یهود، این نعمتها فقط براى پیروان یهود خواهد بود: «و بار دیگر آفتاب در روز، نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگى براى تو نخواهد تابید; زیرا که یهوه نور جاودانى تو و خدایت زیبایى تو خواهد بود.» «و واقع خواهد شد که هر ذى حیات جنبنده اى در هر جایى که آن نهر داخل شود، زنده خواهد گشت (شفا خواهد یافت).» در آن زمان، درختان وادار مى شوند تا هر ماه میوه آورند و انسان از آن میوه ها مى خورد و شفا مى یابد: «و بر کنار نهر به این طرف و آن طرف، هر قسم درخت خوراکى خواهد رویید که برگهاى آن پژمرده نشود و میوه هاى آنها لاینقطع خواهد بود و هر ماه میوه تازه خواهد آورد; زیرا که آبش از مقدس جارى مى شود و میوه آنها براى خوراک و برگهاى آنها به جهت علاج خواهد بود.»

صلح جاویدان در سراسر طبیعت
همچنین در آن زمان، صلح جاویدان در سراسر طبیعت حکمفرما خواهد شد: «گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و گاو پروار با هم (خواهند زیست) و طفل کوچک آنها را خواهد راند و گاو بر خرس خواهد چرید و بچه هاى آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو، کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازى خواهد کرد و کودک از شیر باز داشته شده، دست خود را بر لانه افعى خواهد گذاشت.» از نظر تورات، دورانى از صلح پایدار و بى زوال و شادمانى و خرسندى پدید خواهد آمد. در جهان کنونى، انسان بنایى را مى سازد و دیگرى آن را فرسوده مى کند. کسى نهالى را مى نشاند و دیگرى میوه آن را مى خورد، اما در مورد جهان آینده، چنین مى خوانیم: «آنها بنا نخواهند کرد تا دیگرى در آن ساکن شود و (درخت) غرس نخواهد کرد تا دیگرى (میوه آن را) بخورد... زحمت بیهوده نخواهند کشید و اولاد به جهت وحشت و اضطراب به دنیا نخواهند آورد.»

عدالت و امانت و آرامش
عدالت و امانت و آرامش از دیگر ویژگی های زمان پس از ظهور، از نظر یهود است: «و نهایی از تنه یسی [«یسی» به معنی قوی، نام پدر داود است.] بیرون آمده، شاخه ای از ریشه هایش خواهند شکفت و روح خدا بر او قرار خواهد گرفت... مسکینان را به عدالت، داوری خواهد کرد. به جهت مظلومان، زمین را به راستی حکم خواهد کرد و جهان را به عصای دهان خویش زده، شریران را به نفخه لب های خود خواهد کشت. کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت.» «آن گاه انصاف در بیابان ساکن خواهد شد و عدالت در بوستان مقیم خواهد شد و عمل عدالت، سلامتی و نتیجه عدالت، آرامی و اطمینان خواهد بود تا ابدالآباد و قوم من در مسکن سلامتی و در مساکن مطمئن و در منزل های آرامی ساکن خواهند شد.»

خصوصیات دوران ماشیح و کارکردهای او در تلمود

در تلمود آمده در زمان ظهور ماشیح:
1- نیروی باروری طبیعت به میزانی شگفت انگیز و معجزه آسا فزونی خواهد یافت.
2- برای حمل یک حبه انگور، گاری یا قایق لازم است و باید آن را در گوشه خانه گذاشت. (کتوبوت، 111ب)
3- غلات در مدت یک ماه رشد می کنند و درختان ظرف دو ماه میوه می دهند. ربی یوسه می گوید: «غلات ظرف پانزده روز به عمل می آیند و درختان در مدت یک ماه میوه خواهند داد.» (یروشلمی تعنیت، 2 الف)
4- در سرزمین اسرائیل، گرده هایی از عالیترین آرد و پارچه هایی از نفیس ترین پشم در زمین خواهد رویید.
5- یک دانه گندم به اندازه دو قلوه یک گاو بزرگ خواهد بود. (کتوبوت، 111ب)
6- در جهان آینده، زنان هر روز خواهند زایید و درختان هر روز میوه خواهند داد. (شبات، 30 ب)
7- ذات قدوس مبارک، ده چیز را در دوران ماشیح تازه خواهد کرد:
1- او خود جهان را به نور خویش روشن خواهد کرد، چنانکه مکتوب است: «بار دیگر آفتاب در روز نور تو نخواهد بود و ماه با درخشندگی برای تو نخواهد تابید زیرا که یهوه نور جاودانه تو و خدایت، زیبایی تو خواهد بود.» (اشعیاء، 19: 60)
2- از اورشلیم آب روان جاری خواهد ساخت و هر کسی را که بیماری داشته باشد، به واسطه آن شفا خواهد داد. (حزقیال، 9: 47)
3- درختان را وادار می کند تا هر ماه میوه بیاورند و انسان از آن میوه ها می خورد و شفا می یابد و بر لب آن نهر در این طرف هر نوع درخت خوراکی خواهد رویید که برگ آن پژمرده نخواهد شد و میوه اش تمام نخواهد گشت. (حزقیال، 12: 47)
4- تمام شهرهای ویران را از نو آباد خواهند کرد و در جهان ویرانه یافت نخواهد شد. (حزقیال، 55: 16)
5- خداوند اورشلیم را با سنگهای یاقوت کبود از نو بنا خواهد کرد. (اشعیاء 11: 45 و 12) و آن سنگها همچون خورشید نور خواهند داد و بت پرستان آمده و عزت و جلال اسرائیل را خواهند دید. (اشعیاء، 3: 60)
6- صلح جاودان در سراسر طبیعت حکمفرما خواهد شد: «گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و گاو پروار با هم خواهند زیست و طفل کوچک آنها را خواهند راند و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها با هم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد و طفل شیرخواره بر سوراخ مار بازی خواهد کرد، و کودک از شیر بازداشته شده، دست خود را بر لانه افعی خواهد گذاشت.» (اشعیاء، 6: 11، 7، 8)
7- خداوند، تمامی حیوانات و خزندگان را فراخوانده و با آنها و با تمام اسرائیل عهد خواهد بست. (هوشع، 20: 2)
8- گریه و شیون و زاری در جهان نخواهد بود. (اشعیاء، 19: 65)
9- مرگ، دیگر در دنیا وجود نخواهد داشت. (اشعیاء، 8: 25)
10- دیگر نه آه و ناله ای به گوش خواهد رسید و نه فریاد و فغانی، نه غم و اندوهی و نه حزن و ماتمی وجود خواهد داشت بلکه همه شادمان و خوشحال هستند: «و فدیه شدگان خداوند بازگشته و با ترنم صهیون خواهند آمد.» (اشعیاء، 10: 35، و شموت ربا، 21: 15)

دیگر کارکردهای ماشیح
1- برقراری صلح پایدار و بی زوال و شادمانی و خرسندی در سراسر جهان.
2- کوران شفا می یابند و لنگان شفا خواهند یافت.
3- بندگان همگی همدوش و متحد خواهند شد تا نام خدا را بخوانند و او را پرستش کنند.
4- خوشبختی ملت اسرائیل: ظلم و جوری که از جهانیان تحمل کرده اند پایان خواهد یافت و به مقام عالی که خداوند برایش مقدر کرده است، خواهد رسید.
5- ماشیح، جمع آوری و اتحاد اسباط اسرائیل را عملی خواهد کرد هر چند بعضی می گویند: «ده سبط اسرائیل سهمی از جهان آینده ندارند.» (توسیفتا، سنهدرین، 13: 12)
6- برای جمع آوری پراکندگان اسرائیل باد از دو جهت جنوب و شمال می وزد. (اشعیاء، 6: 43)
7- تجدید بنای شهر مقدس اورشلیم که زمان وقوعش قبل از گردآمدن مجدد اسباط پراکنده اسرائیل است. (مزامیر، 17: 102)
8- برقراری مجدد معبد بیت همیقداش سوم که کارکرد آن با بنای اول و دوم معبد که برای قربانیهای کفاره گناهان بود، متفاوت است: «در جهان آینده، گذرانیدن همه قربانیها موقوف خواهد شد به جز تقدیم قربانی شکرانه که هرگز ترک نخواهد گشت.» (پسیقتا، 79 الف)
9- تنها مزیت دوران ماشیح، نجات اسرائیل از ستمگران است ولی برای رهایی از بدبختی های گوناگونی که آدمی گرفتار آن است، باید صبر کند تا زمانی که رخت از این جهان بربندد.
10- بعضی دوران ماشیح را یک مرحله انتقالی میان دنیای کنونی و جهان آینده می دانند.

منـابـع

جولیوس کرینستون- انتظار مسیحا در آیین یهود- ترجمه حسین توفیقى- مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب- 1377

محمدمهدى کریمى ‏نیا- مقاله انتظار موعود در آیین یهود- درگاه پاسخگویی به مسائل دینی- فصلنامه معرفت- شماره 27

توماس میشل- کلام مسیحى- ترجمه حسین توفیقى- صفحه 38- 37

محمد بهشتی- ادیان و مهدویت- مؤسسه مطبوعاتی حسینی- تهران بی تا

جواد قاسمی قمی- مقاله ماشیح؛ منجی یهود به روایت تلمود (نشانه ها و کارکردها)- مجله هفت اقلیم- پیش شماره 2

محمدمهدی کریمی‌نیا- مقاله دکترین مهدویت و انتظار موعود در آیین یهود- کمیته علمی همایش بین المللی دکترین مهدویت

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد