کتاب اجوبة ملا محمدباقر مجلسی به ملا خلیل

English فارسی 8622 نمایش |

این کتاب که یکی از آثار و تألیفات علامه ملا محمدباقر مجلسی است و به زبان فارسی نوشته شده است. در این کتاب مؤلف محترم 3 فقره سؤال مطرح شده توسط ملا خلیل را به طریق اجمال و اختصار پاسخ می دهد. این سه مسئله عبارتند از:
1. مسئله اول: (طریقه حکما و حقیقت و بطلان آن) که در جواب علامه بحث خود را در این موضوع که «حق تعالی اگر مردم را در عقول خود مستقل می دانست انبیاء و رسل (ع) را بر ایشان نمی فرستاد همه را حواله به عقول ایشان می نمود.» شرح و بسط می دهد.
2. مسئله دوم: (طریقه مجتهدین و اخبارین) که از جواب سؤال سابق جواب این مسئله نیز قدری معلوم می شود.
3. مسئله سوم: (حقیقت و بطلان طریقه صوفیه) و علامه پاسخ خود را در چنین موضوعی شرح و بسط می دهد که راه این یکی است و حق تعالی یک پیغمبر فرستاده و یک شریعت قرار داده ولیکن مردم در مراتب عمل و تقوی مختلف می باشند و...

معرفی اجمالی نویسنده
علامه ملا محمدباقر مجلسی در دارالسلطنه اصفهان متولد شد. تولد ایشان در خانواده ی علم و فضیلت و در عصر مرجعیت میرداماد فقیه و فیلسوف نامی اتفاق افتاد. علامه مجلسی در اواسط نیمه دوم سده ی یازدهم هجری و ده سال اول سده ی دوازدهم مشهورترین دانشمند فقیه و محدث نامی شیعه امامی، و شیخ الاسلام اصفهان و سرآمد علمای آن شهر عالم پرور بوده است. علامه سومین پسر ملا محمدتقی مجلسی است که او نیز از مفاخر علمای شیعه است و در اواخر حکومت صفویه با پشت کار فوق العاده و حوصله پر توانش توفیق یافت از راه تألیف و تصنیف کتابها و تدریس علوم و فنون اسلامی و تعلیم و تربیت شاگردان بسیار و اداره امور دینی شیعیان عصر خویش، آن چنان خدمت مثبت و سازنده ای به مردم مسلمان و شیعه ایران کند که هیچ مرجع روحانی دیگری چنین توفیقی نیافته است.
بیشتر تحصیلات او در علوم دینی در خدمت پدر بزرگوارش بود و از دیگر استادان او می توان به ملا محمد صالح مازندرانی که شوهر خواهرش بود، ملا حسنعلی شوشتری، میرزا رفیع الدین طباطبائی نائینی، شیخ عبدالله بن شیخ جابر عاملی، ملا محسن فیض کاشانی، سید میرزای جزائری و... اشاره کرد و از شاگردان علامه مجلسی می توان به سید نعمت الله جزایری، میر محمد صلح خاتون آبادی، حاج محمد اردبیل، میر محمدحسین خاتون آبادی، ملا محمد مجلسی (پسر عموی علامه) و ... اشاره کرد. علامه مجلسی دو همسر داشته است که از همسر اول صاحب یک پسر و دو دختر شد و از همسر دوم خود صاحب یک پسر و یک دختر شد. گفته شده که علامه همسر سومی هم داشته که از آن صاحب دو پسر و دو دختر شد. علامه در شب بیست و هفتم ماه مبارک رمضان سال 1110 هـ.ق در اصفهان شهر خود به جهان باقی شتافت. ایشان را در کنار مسجد جامع، پایگاهش و نزدیک خانه اش، جنب پدر علامه اش ملا محمدتقی مجلسی مدفون کردند. آرامگاه او در کنار مسجد جامع اصفهان واقع است.

ساختار بندی کتاب

این کتاب شامل 3 بخش است:
1. بخش اول: اجوبه ملا محمدباقر مجلسی به ملاخلیل است.
2. بخش دوم: رساله تشویق السالکین است که از جناب آخوند ملا محمدتقی مجلسی می باشد.
3. بخش سوم: تضمین غزل مجلسی است که در کتاب ریحانة الادب جلد سوم و یا چهارم آمده که مقصود علی مجلسی پدر بزرگ محمدباقر مجلسی است که شاعر بوده و تخلصش هم مجلسی بوده است.

منـابـع

محمدباقر مجلسی- اجوبه ملا محمد باقر مجلسی به ملا خلیل

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها