اسماعیل بن همام کندی

فارسی 3900 نمایش |

«اسماعیل بن همام بن عبدالرحمان بصری کندی» معروف به «ابوهمام» از اصحاب حضرت امام رضا (ع) و از راویان موثق شیعه بود که پدرانش هم همگی از اهل حدیث بودند.
او احادیث زیادی از امام رضا (ع) نقل کرده است و کتابهایی هم تألیف کرده و از صاحبان اصول به شمار رفته است.
این راوی در محله کنده کوفه زندگی می کرد و از موالیان آنها به شمار می رفت.

منـابـع

شیخ طوسی- رجال

نجاشی- رجال

علامه حلی- خلاصه

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها