مسافر

فارسی 1838 نمایش |

«مسافر» مکنی به «ابومسلم» از خادمان و اصحاب امام رضا (ع) بود که در سفر و حضر به آن حضرت خدمت کرده است. او در خراسان در حضور امام (ع) بود و بعد از شهادت آن حضرت، به مدینه بازگشت و به خدمتگزاری امام جواد (ع) مشغول شد.

مأمور به خدمتگزاری امام جواد (ع)
ابوجعفر محمد بن عیسی نقل کرده که مسافر به من گفت: امام رضا (ع) به من امر کردند به مدینه بازگردم و نزد ابوجعفر جواد (ع) بروم.

منـابـع

شیخ طوسی- رجال

شیخ کشی- رجال

شیخ صدوق- عیون اخبار الرضا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها