ایوب بن نوح نخعی

فارسی 3462 نمایش |

«ایوب بن نوح بن دراج نخعى کوفى» از یاران مورد اعتماد امام هادى (ع) و امام عسکرى (ع) و نماینده آن دو بزرگوار در کوفه بود که حدودا در سال 255 ه.ق در همان شهر به دنیا آمد. امام حسن عسکرى (ع) درباره او فرمودند: «اگر کسى بخواهد به یکى از اهل بهشت بنگرد، به ایوب بن نوح بنگرد

شخصیت و موقعیت
ایوب بن نوح، وکیل امام هادى و امام حسن عسکرى (ع) بود و از منزلت بزرگى نزد آنان برخوردار بود. او مردى امین و مورد وثوق بود که در عبادت و تقوا رتبه والایى داشت، به طوری که دانشمندان رجال او را از جمله بندگان صالح خدا می دانند.
پدرش، نوح بن دراج، در کوفه قضاوت مى کرده و درست اعتقاد بود و برادرش، جمیل بن دراج، هم از بزرگان و ارادتمندان ائمه اطهار (ع) است. ایوب از نیکان و صالحان بود. همچنین پس از مرگش، تنها 150 دینار به ارث گذاشت، در حالى که مردم او را ثروتمند مى دانستند.

آثار
او همچنین کتابى دارد و روایات و مسایلى از امام هادى (ع) نقل کرده است و گروهى از روات از او حدیث نقل کرده اند. وى شخصیتى بزرگوار و دانشمند بوده که روات شیعه به روایتش اعتماد داشته اند و کتاب «نوادر در احکام» از نوشته هاى او است.

منـابـع

شیخ عبدالله مامقانی- تنقیح المقال جلد 2

مسند امام عسکرى (ع)

محمد بن علی اردبیلی- جامع الرواة

شیخ طوسی- رجال

شیخ کشی- رجال

شیخ علی اکبر نهاوندی- العبقری الحسان جلد 2- جزء چهارم

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها