عبید بن تیهان (عُبَید بن تَیِّهان)

فارسی 15058 نمایش |

از اصحاب پیامبر اکرم (ص) و گروه انصار و شهید جنگ احد.
پدرش: تیهان... که با چند نسب، به «قضاعه» می رسد و هرچند که بنابر نقلی که در مورد برادرش «ابوالهیثم» به عنوان نظر مخالف آمده، آنها را اصلا از قبیله «اوس»، دانسته اند.
برادر «عبید»، ابوالهیثم، معروف به «ابن تیهان» که او نیز از اصحاب پیغمبر (ص) و علی (ع) بود!
مادرش: لیلی دختر «عتیک... بن عمرو» که معروف به «نبیت» بود.
بعضی از مورخین، نام عبید را «عتیک» ثبت کرده اند. (در کتاب طبقات ابن سعد ج 4) وی در بیعت عقبه، همراه هفتاد نفر از انصار، حاضر بود. رسول خدا (ص)، میان او و «مسعود بن ربیع قاری» (از شرکت کنندگان در جنگ بدر) پیمان برادری بست.
عبید در جنگ بدر و احد، شرکت نمود و در همین جنگ که در ماه شوال و 32 ماه بعد از هجرت بود، به شهادت رسید. قاتل او را «عکرمه، پسر ابوجهل» گفته اند.
این صحابی پیغمبر (ص)، دو پسر داشت به نام «عباد و عبیدالله» که مادرشان "صعبه، دختر رافع بن زید" بود و عبیدالله در جنگ «یمامه»، شهید شد.

منـابـع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 376

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها