عبدالله بن طارق

فارسی 4033 نمایش |

از اصحاب رسول خدا (ص) و از فقها و مبلغین اسلام که در حادثه «رجیع» به شهادت رسید.
از قبیله «بلی» و هم پیمان با «بنی ظفر»
پدرش: طارق بن عمرو بن... قضاعه
مادرش: از خاندان «عذره» از بنی کاهل بود.
برادری داشت به نام «معتب بن عبیده» که ناتنی و از طرف مادر با هم برادر بودند، و در جنگهای بدر و احد شرکت داشت و به نقل بیشتر مورخین، او نیز در همین حادثه، شهید شد.
عبدالله در جنگ های «بدر» و «احد» شرکت و در رکاب پیامبر اسلام شمشیر زد و بعد از جنگ احد حادثه ای برایش اتفاق افتاد که به این شرح است.

حادثه «رجیع»
چهارماه بعد از جنگ احد، در ماه صفر سال چهارم هجری، گروهی از نمایندگان کفار مکه از قبیله «هذیل» در توطئه مشترکی با طرح نقشه و حیله، به بهانه اسلام آوردن و درخواست مبلغ، خدمت پیغمبر مشرف شده و خواستند تا آن حضرت برای آنها مبلغ دینی بفرستد و گفتند که قلبهای ما به سوی اسلام گرایش پیدا کرده و می خواهیم یاران شما به افراد قبیله ما، احکام خدا و قرآن بیاموزند.
رسول خدا به حسب وظیفه ای که برعهده داشت، چند نفر از بزرگان انصار و مهاجرین را (تعداد آنها را بین 6 تا 10 نفر گفته اند)، به فرماندهی «مرثد بن ابی مرثد» و به نقلی «عاصم بن ثابت»، همراه آن ها فرستاد.
همین که از مدینه خارج و از قلمرو مسلمین دور شدند و به چاه آبی به نام «رجیع» رسیدند. (این چاه آب مربوط به قبیله «هذیل» بود که در 70 کیلومتری شمال مکه است) متوجه افرادی مسلح «حدود 100 نفر» از مردم «بنی لحیان» شده و فهمیدند که این ماجرا، پشت پرده پلیدی داشته است. این عده که خود را در محاصره مشرکین دیدند و پناهگاهی جز قبضه شمشیر نداشتند، آماده جنگ و دفاع شدند. کفار گفتند: «به خدا سوگند ما قصد کشتن شما را نداریم. می خواهیم شما را به مکه ببریم و بفروشیم و به مقامات قریش، زنده تحویل دهیم، پس خود را تسلیم کنید.»
از میان این مبلغین، چند نفر تسلیم نشده و جنگ کردند ولی عبدالله و 2 نفر دیگر تسلیم شدند.

شهادت عبدالله
بنی لحیان، این 3 نفر را به طرف مکه بردند و با ریسمان بستند. همین که به نزدیکی «مرالظهران» رسیدند، عبدالله پشیمان شده، دستش را از بند رها کرد و شمشیرش را کشید و به دشمن حمله کرد و گفت: «به خدا سوگند همراه شما نمی آیم. یاران من که در این جنگ کشته شدند، سرمشق من هستند.» مشرکین که صحنه را اینگونه آشفته دیدند، از او فاصله گرفتند و از اطراف، آنقدر به او سنگ زدند تا او به شهادت رسید و همانجا به خاک سپرده شد، هم اکنون قبرش در همانجاست.
برخی نقل های دیگر، حادثه «رجیع» و شهادت این اصحاب پیامبر را به دلایل دیگری هم گفته اند.

منـابـع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد

جعفر سبحانی تبریزی- زندگانی حضرت محمد

جعفر سبحانی- فروغ ابدیت

رسول جعفریان- تاریخ سیاسی اسلام

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها