ذوالشمالین (ذُوالشِّمالین)

فارسی 2340 نمایش |

از اصحاب رسول خدا (ص) در گروه مهاجرین و شهداء جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجری است.
نامش: عمیر [عمرو] بن عبد عمرو... خزاعی، معروف به ذوالشمالین!
کنیه اش: ابومحمد و از قبیله «خزاعه»، که موسوم به «عبدالله بن فضیله خزاعی» بود.
ذوالشمالین را در برخی منابع، ذوالیدین، گفته اند به جهت اینکه با هر دو دست خود، یکسان کار می کرد ولی بعضی مورخین بر این عقیده اند که «ذوالیدین»، شخص دیگری بود که در زمان معاویه بن ابوسفیان، از دنیا رفته است.
پدرش: عبد عمرو، به مکه آمد و بین او و «عبد بن حارث بن زهره»، پیمان بسته شد.
مادرش: نعم، دختر عبد بن حارث.
زمانی که ذوالشمالین از مکه به مدینه هجرت کرد، در خانه «سعد بن خیثمه» منزل کرد و پیامبر خدا (ص) بین او و «زید بن حارث بن فسحم» پیمان برادری بست و هر دو در جنگ بدر شهید شدند. (این واقعه در 17 رمضان سال دوم هجری رخ داد) برخی از سیره نویسان، حدیث «سهوالنبی» را مربوط به او می دانند.

منـابـع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 3 صفحه 144

سید مصطفی حسینی دشتی- معارف و معاریف

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها