مهجع بن صالح (مِهجَعِ بنِ صالح)

فارسی 3704 نمایش |

از اصحاب رسول خدا (ص) و گروه مهاجرین و شهید جنگ بدر.
از اولین گروه مهاجرین مدینه، و گویا از بردگان «بنی عدی بن کعب» بود!
سال دوم هجری قمری، زمانی که جنگ بدر بین مشرکین و سپاه پیامبر اسلام (ص) واقع شد، و دو سپاه در مقابل همدیگر قرار گرفتند. در همان ابتدای کار، ابوجهل (عموی پیغمبر که از کفار بود) مردم را برانگیخت، و به «عامر بن حضرمی» دستور داد که به دادخواهی برادرش «عمروبن حضرمی» که در نخله کشته شده بود، برخیزد، او حمله کرد و آتش جنگ را روشن نمود.
اولین نفر از مسلمانان که به جنگ او آمد، «مهجع» بود که در میدان، با او نبرد کرد و به دست همان «عامر» در 17 رمضان سال دوم هجرت، به شهادت رسید.
مورخین گفته اند که: او اولین نفر از مسلمانان بود که در جنگ بدر، شهید شد.

منـابـع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 3 صفحه 338 جلد 2 صفحه 14

سید محمد حسینی شیرازی- تاریخ سیاسی اسلام- جلد 1 صفحه 431

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها