دلایل ذکر مشخصات حضرت مهدی علیه السلام در اسلام

فارسی 2277 نمایش |

موعودی که از روزگاران قدیم مطرح بوده است، هنگامی که به اسلام می رسد، کیفیتی خاص پیدا می کند. توضیح مطلب چنان است که بشاراتی که در آثار پیش از اسلام هست، دو نوع است، بشارات مربوط به آمدن پیامبر اسلام، و بشارات مربوط به خروج موعود در آخرالزمان یعنی مهدی (ع). داستان اینچنین است تا می رسیم به اسلام.
در اسلام مهدی، با مشخصات کامل بیان شده است. زیرا که اسلام آخرین دین آسمانی است، و آن موعود بزرگ و نهایی از اسلام است، از این رو لازم بوده است در این آیین آخرین و دین واپسین، خصوصیات وی ذکر شود. و به اشارات و بشارات پیشینیان بسنده نگردد. این است که در اسلام خصوصیات مهدی تعیین شده است: شمایل، پدر، مادر، سلسله نسب تا پیامبر، چگونگی ظهور، چگونگی تشکیل حکومت الاهی، عدالت آفاقی، تربیت انفسی، و جریان قضاوت، و مسائل کار و اقتضاد زمان مهدی، همه و همه، در مآخذ اسلامی، اعم از سنی و شیعه، آمده است.
بنابراین به دلایلی که در زیر یاد می شود، بایست مشخصات دقیق مهدی، در اسلام، ذکر می گذشت:
1- چون اسلام آخرین دین آسمانی است، باید در آن، همه حقایق و واقعیات، و همه حوادث مهمی که پیش از قیام قیامت، در رابطه با دین و هدایت، اتفاق می افتد بیان شود. و چون مهدی و ظهور او، یکی از حقایق بزرگ و واقعیات مهم است، لازم است در دین آخرین، همه چیز درباره او گفته شود.
2- چون مهدی، از امت اسلام است، و از فرزندان پیامبر اسلام، و دوازدهمین وصی پیامبر است، به طبع، باید اوصاف و خصوصیات او، همه به وسیله خود پیامبر و یازده وصی پیش از مهدی، در مناسبتهای مختلف، یاد شود.
3- چون ظهور مهدی، در امتداد دوره اسلام خواهد بود، و این امت اسلامند که به عنوان پیروان آخرین دین آسمانی؛ و شریعت خاتم، و دین حق، در جهان زندگی می کنند، و سرانجام، ظهور مهدی را درک خواهند کرد، باید از «موعود» شناختی دقیق و درست داشته باشند، تا همواره منتظر او باشند، و شرایط انتظار را رعایت کنند، و او را به هنگام ظهور بشناسند، و به او بپیوندند، و با او بیعت کنند، و او را یاری رسانند، و دین حق را، به رهبری او، در سراسر جهان نشر دهند.
4- چون پس از ظهور اسلام، دوره های زمانی، رو به دوره آخرالزمان می رود، و اندک اندک روزگار ظهور «موعود آخرین» فرا می رسد، همواره ممکن است کسانی که در مقام مدعی برآیند، و خود را موعود بخوانند (چنانکه بسیار شده است) پس بایستی خصوصیات موعود، به درستی ذکر شده باشد، تا مردم بیدار و آگاه باشند، و گول هر مدعی را نخورند، و تا عمر بشریت، فدای هواهای هواپرستان و دین سازان نگردد.
5- چون امت اسلام، پس از گذشت دو قرن و نیم از ظهور اسلام، در عصر غیبت قرار می گیرد، و مهدی موعود، امام غایب مسلمین است و ولی خدا و صاحب ولایت و تصرف است، و توجه به او وسیله تقرب به درگاه خدا، و حصول کمال و معرفت است، و از سویی برای او غبیتی دراز پیش می آید، باید با ذکر خصوصیات شناسانده شود، تا مردمان نسبت به او معرفت داشته باشند، فرج او را از خدا بخواهند، و از توجه و توسل به او، فیض طلبی، و بهره وری معنوی از او، غافل و بی نصیب نمانند.
اینها پاره ای از مسائلی است که ایجاب می کرد تا خصوصیات مهدی (ع) در اسلام ذکر شود. و همینگونه هم اشاره شده است، و در دهها و دهها کتاب، این خصوصیات بازگو گشته است. و یک سلسله علائم و نشانه ها، به نام «علائم الظهور» معرفی شده است. همچنین به حوادث بزرگ، و آشوبها و جنگها و آزمایشهایی که پیش از ظهور و نزدیک ظهور به وقوع می پیوندند اشاره رفته است. و این اطلاعات، در کتابهای «الملاحم و الفتن» و دیگر مدارک مربوط، گردآوری شده است.

 

منـابـع

محمدرضا حکیمی- خورشید مغرب- صفحه 101- 102

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها