ترکیب بند عبدالرزاق اصفهانی در مدح پیامبر اکرم

فارسی 4797 نمایش |

از جمله آثار ادبی در زبان فارسی، ترکیب بند بس بلند قصیده سرای بزرگ قرن ششم (در سبک عراقی)، جمال الدین محمد بن عبدالرزراقی اصفهانی (م-588هـ. ق) است، شامل 11 بند هر بند 9 بیت. اینک دو بند از آن:
ای از بر سدره شاهراهت *** وی قبله عرش تکیه گاهت
ای طاق نهم رواق بالا *** بشکسته ز گوشه کلاهت
هم عقل دویده در رکابت *** هم شرع خزیده درپناهت
ای چرخ کبود ژنده دلقی *** در گردن پیر خانقاهت
مه طاسک گردن سمندت *** شب طره پرچم سیاهت
جبریل مقیم آستانت *** افلاک حریم بارگارهت
چرخ ارچه رفیع خاک پایت *** عقل ار چه بزرگ، طفل راهت
خورده دست خدا از روی تعظیم *** سوگند به روی همچوماهت
ایزد که رقیب جان خرد کرد *** نام تو دردیف نام خود کرد

*
ای نام تو دستگیر آدم *** وی خلق تو پایمرد عالم
فراش درت کلیم عمران *** چاووش رهت مسیح مریم
از نام محمدیت میمی *** حلقه شده ابن بلند طارم
تو در عدم و گرفته قدرت *** اقطاع وجود زیر خاتم
در خدمتت انبیا مشرف *** وز حرمتت آدمی مکرم
از امر مبارک تو رفته هم *** بر سر حرفتی خود آدم
نابوده به وقت خلوت تو *** نه به عرش  ونه جبرئیل محرم
نایافته عز التفاتی *** پیش تو زمین و آسمان هم
کونین نواله ای زجودت *** افلاک طفیلی وجودت

منـابـع

محمدرضا حکیمی- ادبیات و تعهد در اسلام- صفحه 252- 253

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها