شاعران عرب زبان غدیر

فارسی 4116 نمایش |

«قصــاید غدیریه» و شرح زندگی و موقعیت ادبی سرایندگان غدیر (به ترتیب سده های هجری قمری) در مجلدات «الغدیر» گردآوری شده است. این شاعران بزرگ، همه از واژه «مولی»، در «خطبه غدیر» معنای «اولویت» و «مولویت» و «خلافت» و «امامت» را فهمیده اند، و از استعمال آن در آن مقام همین معنی را دریافته اند، و خود نیز به همین معنی به کار برده اند. اینک نام شماری از آنان:
1- حسان بن ثابت انصاری
2- کمیت بن زید اسدی
3- سید حمیری
4- سفیان عبدی کوفی
5- ابوتمام طائی
6- دعبل خزاعی
7- ابن الرومی بغدادی
8- مفجع بصری
9- ابوالقاسم صنوبری حلبی
10- قاضی ابوالقاسم تنوخی
11- ابوالقاسم زاهی بغدادی
12- ابوفراس حمدانی
13- ابوالفتح کشاجم فلسطینی
14- ناشی صغیر بغدادی
15- ابن حجاج بغدادی
16- ابوحامد انطاکی
17- ابن حماد عبدی کوفی
18- ابوالعلاء سروی
19- شریف ابوالحسن رضی موسوی
20- مهیار دیلمی بغدادی
21- شریف مرتضی، علم الهدی
22- ابوالعلای معری
23- ابن منیر طرابلسی
24- صفی الدین حلی
25- ابن جابر اندلسی

منـابـع

محمدرضا حکیمی- محمدرضا حکیمی- صفحه 125-126

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها