تشویق پیامبر اکرم به علم آموزی مسلمین

فارسی 2389 نمایش |

پیامبر اکرم (ص) و سلم به علم و سواد تشویق می کرد. کودکان اصحابش را وادار می کرد که سواد بیاموزند، برخی از یارانش را فرمان می داد زبان سریانی بیاموزند.
می گفت: «طلب علم بر هر مسلمان فرض و واجب است.»
و نیز می فرمود: «حکمت را در هر کجا و در نزد هر کس ولو مشرک یا منافق یافتید، از او اقتباس کنید.»
و هم فرمود: «علم را جستجو کنید ولو مستلزم آن باشد که تا چین سفر کنید.»
این تأکید و تشویق ها درباره علم سبب شد که مسلمین با همت و سرعت بی نظیری به جستجوی علم در همه جهان پرداختند، آثار علمی را هر کجا یافتند به دست آوردند و ترجمه کردند و خود به تحقیق پرداخته و از این راه علاوه بر اینکه حلقه ارتباطی شدند میان تمدن های قدیم یونانی و رومی و ایرانی و مصری و هندی و غیره، و تمدن جدید اروپایی، خود یکی از شکوهمندترین تمدن ها و فرهنگ های تاریخ بشریت را آفریدند که به نام تمدن و فرهنگ اسلامی شناخته شده و می شود.

منـابـع

مرتضی مطهری- وحی و نبوت- صفحه 142-143

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد