اصول مشترک عقاید در کتب آسمانی

فارسی 2242 نمایش |

تجدیدنظر در دین ابراهیمی جهانی در عصر حاضر و تصفیه آن از عوارضی که آن دین الهی را در گذرگاه قرون متمادی پوشانده است، از با اهمیت ترین واجبات دینی و عقلی است؛ زیرا این دین جهانی که از طرف خداوند سبحان به پدربزرگ ما حضرت ابراهیم (ع) نازل شده است همان است که همه ما اهل کتاب را در اصول جامع و مشترکی متحد ساخته است. این اصول مشترک که معتقدات کلیه همه ما را تشکیل می دهند عبارتند از: توحید، نبوت، معاد، تکالیف الهی و حقوق و اخلاق عالی انسانی.
همین معتقدات است که یگانه عامل نجات انسان از پوچی هلاکت بار است که امروزه درهای امید انسانها را به آن حیات سعادتمند و آینده بهتر که اصیل ترین آرزوی آنان می باشد بسته است.
ضرورت تجدید نظر پیرامون دین الهی چیزی نیست که تنها حوادث جبری دوران معاصر ما آن را برای ما تحمیل کرده باشد. بلکه ریشه های ضرورت اهتمام و تکلیف جدی ما به این تجدید نظر به نصوص کتب مقدس منتهی می گردد که همه ما اهل کتاب را با اشتراک در عرصه زندگی مادی و معنوی سعادت آمیز دعوت می نمایند. به طوری که اگر اهل کتاب به آن نصوص اهمیت لازم می دادند، نه جنگ های صلیبی اتفاق می افتاد و نه غیر آنها. همه ما دائما با امثال این آیات در قرآن مجید رویاروی هستیم:
1. قطعا کسانی که ایمان آورده اند و کسانی که به دین یهود گرویده اند و صابئیون و نصاری کسانی هستند که ایمان به خدا و روز قیامت آورده و عمل صالح انجام می دهند برای اینان خوفی نیست و اندوهگین نخواهند بود. (مائده/ 69)
2. بگو ای اهل کتاب بیایید همه ما به یک کلمه مشترک مابین ما و شما بگرویم (آن کلمه این است): نپرستیم مگر خداوند را و چیزی را برای او شریک قرار ندهیم و بعضی از ما بعضی دیگر را در برابر خدا خدایان قرار ندهیم اگر آنان (از این دعوت) رویگردان شدند به آنان بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم. (آل عمران/ 64)
زیرا آن وحدت معقول که آرمان اعلای اهل کتاب (مسلمانان و مسیحیان و یهود) می باشد و دعوت صریح به آن وحدت مقتضای دین جهانی ابراهیمی است که به صراحت قرآن محمد (ص) پیامبر اسلام از آن تبعیت نموده و آن را برای مردم تبلیغ نموده است سپس ما به تو وحی کردیم که از ملت حنیف ابراهیم تبعیت نما. (نحل/ 123) و اما وحدت اهداف انبیاء (ع) و لزوم تبعیت از آنان در قرآن چنین آمده است:
پیامبر به آنچه که از پروردگارش به او نازل شده ایمان آورده است و همه مؤمنان به خدا و فرشتگان او و کتب و رسولان او ایمان آورده اند. ما میان هیچ یک از پیامبران خدا تفاوتی نمی گذاریم و (مومنان) گفتند: ما شنیدیم و اطاعت کردیم. مغفرتت را نصیب ما فرما و سرنوشت همه ما به سوی توست. (بقره/ 285)
اما وحدت معنا و اهداف کتب آسمانی در قرآن چنین آمده است:
الف- ما تورات را فرستادیم در این کتاب هدایت و نور است که پیامبرانی که به دین یهود گرویده اند مطابق آن حکم می کنند (و همچنین) انسانهای الهی روحانیون نیز مطابق آنچه که از کتاب خداوندی حفظ نموده اند به پیروی از آن حکم می کنند و آنان بر آن کتاب شاهد بودند پس از مردم نترسید و از من بترسید و آیات مرا در برابر ارزش اندک از دست ندهید و هر کس به آنچه که خداوند فرستاده است حکم نکند آنان هستند گروه کافران. (مائده/ 44)
ب- و به دنبال آن عیسی بن مریم را فرستادیم که در مقابل خود تورات را تصدیق می کرد و انجیل را به او دادیم. هدایت و نور در آن بود و تصدیق می کرد آنچه را که از تورات و هدایت و موعظه برای مردم پرهیزکار در مقابل خود داشت. (مائده/ 46)
ج- و برای تو فرستادیم کتاب را بر مبنای حق که آنچه را (از کتب آسمانی) پیش رو داشت تصدیق می کند و پیرو آن است. پس میان آنان به آنچه که خداوند فرستاده است حکم کن و از هواهای آنان که (برخلاف حق فرستاده شده به توست) پیروی مکن. (مائده/ 48)
سپس ما با کمال وضوح می بینیم که دین ابراهیمی که برای همه امت های جهانی است در کتاب تورات چند بار تصریح شده است.
از آن جمله: خداوند به ابراهیم گفت:
از سرزمین و خویشاوندان پدرت به سوی زمینی که به تو نشان خواهم داد حرکت کن (هجرت کن) تا من تو را یک امت عظیم قرار بدهم و تو را مبارک و نام تو را باعظمت بسازم و تو خود برکت شوی و من کسانی را که تو را مبارک بدانند مبارک می گردانم و کسی را که به تو لعنت کند لعنت می کنم و همه مردم روی زمین به وسیله تو مبارک خواهند گشت. (تورات سفر تکوین اصحاح دوازدهم)
و در مورد دوم از تورات چنین آمده است:
و خداوند به ابراهیم پس از جدا شدن قوم لوط از او چنین گفت: چشمت را باز کن و از آن محل که هستی به طرف شمال و جنوب و شرق و غرب نگاه کن زیرا همه زمینی را که تو می بینی به تو و نسل تو خواهم داد و من نسل تو را به قدر خاک زمین قرار خواهم داد تا آنجا که اگر کسی بتواند دانه های خاک زمینی را بشمارد نسل تو قابل شمارش خواهد بود. برخیز و در طول و عرض زمین حرکت کن زیرا آن را به تو عطا خواهم کرد. (تکوین اصحاح سیزدهم)
اما کتاب عهد جدید (انجیل) چنین می گوید: من به شما می گویم مردم فراوانی از مشارق و مغارب می آیند و به ابراهیم در ملکوت آسمان ها تکیه می کنند. (انجیل متی اصحاح هشتم)
پولس بارها گفته است: ختنه کردن، انسان را فرزند ابراهیم نمی نماید بلکه فرزندان او کسانی هستند که با قدمهای ایمان حرکت می کنند. و ابراهیم پدر همه ما است و خداوند او را پدر امت های فراوانی قرار داده است.

منـابـع

محمدتقی جعفری- پیام خرد- صفحه 260-263

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها