مؤمن و هوشیاری و آگاهی

فارسی 2720 نمایش |

بهره مندی از نعمت بزرگ و ارجمند عقل از ویژگی های انسان است. عاقل حقیقی کسی است که از این نعمت در صحنه های مختلف زندگی استفاده بهینه می کند. یکی از جلوه های بهره مند و استفاده صحیح از نعمت عقل، توجه کردن به هشدارها و زنگ های خطری است که در موقعیت های متنوع آدمی را از خواب غفلت بیدار و به مسیر درستی و راستی هدایت می کند. انسان با ایمان که در پرتو فطرت الهی و عقل خویش ایمان را برگزیده است بیشتر از هر عاقلی باید پای بندی خویش به دستورات و ارشادات عقل و بهره مندی خرد از آثار و فواید آن را به نمایش بگذارد.
محورهایی که در موضوع مؤمن و هوشیاری و آگاهی از دیدگاه قرآن کریم مطرح است عبارتند از:
* مؤمن، توجه به هشدارها و پرهیز از خطرات
* مؤمن و پرهیز از اقدام های نا آگاهانه
* مؤمن و پرهیز از دوستی ها و روابط ایمان سوز
* مؤمن و هوشیاری در انتخاب دوست و تکیه گاه
* مؤمن و پیشگیری از آلوده شدن به گناه

منـابـع

سید محمد حسین طباطبایی- تفسیر المیزان

شیخ صدوق- امالی

شیخ صدوق- معانی الاخبار

شیخ کلینی- اصول کافی

راغب اصفهانی- مفردات

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها