قضیه کتابسوزی مصر در آثار ابوالفرج

فارسی 4851 نمایش |

ابوالفرج یک طبیب یهودی است که در سال 623 هجری در ملطیه (آسیای صغیر) تولد یافته و پدرش دین یهود را ترک کرده و به نصرانیت گرائیده است، ابوالفرج نیز آغاز تحصیلات خود را به فرا گرفتن اصول نصرانیت گذرانیده است. او به زبان سریانی و عربی آشنائی کامل داشته است.
"تاریخی مبسوط" به زبان سریانی نوشته که ماخذ آن کتب سریانی، عربی، یونانی بوده است. در آن کتاب ذکری از کتابسوزی مسلمین در اسکندریه وجود ندارد و خلاصه ای از آن به عربی به نام "مختصر الدول" نوشت که می گویند همه نسخه های آن نا تمام و ناقص است و عجب این است که می گویند با اینکه مختصر الدول خلاصه آن تاریخ مفصل سریانی است مشتمل بر مطالبی است که در اصل مفصل سریانی نیست از جمله آنها داستان 194489637 به وسیله مسلمین است.
کتاب مختصر الدول را مردی به نام "دکتر پوکوک" که پروفسور کالج اکسفورد بوده و از اشخاصی است که در نشر اکاذیب علیه مسلمین دست داشته است، طبع و نشر کرده و به زبان لاتین هم ترجمه نموده است. از آن وقت به وسیله این کتاب و این شخص شایعه کتابسوزی مسلمین در اسکندریه در اروپا رواج یافت تا آنکه در قرون اخیر به وسیله محققین اروپایی امثال گیبون و کریل و گوستاولوبون و دیگران این شایعه تکذیب شد (این قسمت از رساله "کتابخانه اسکندریه" تالیف شبلی نعمان صفحات 14 و 15 و 38 اقتباس شد).

منـابـع

مرتضی مطهری- خدمات متقابل اسلام و ایران- صفحه 297

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد