قطب نمای پرندگان

فارسی 2518 نمایش |

قطب نما، در قرن ششم اختراع شد و بشر به وسیله آن، توانست جهت را بشناسد و از اقیانوس اطلس بگذرد و آمریکا را کشف کند. آیا می دانید که هزاران سال است که پرندگان، قطب نما دارند و از آن استفاده می کنند؟ پرندگان مهاجر که به وسیله تغییر فصل، از جائی به جائی کوچ می کنند و بسیاری از آنها، در شب این سفر را انجام می دهند، دارای قطب نما می باشند چون جهت را به طور دقیق، تشخیص می دهند و به سوی آنها حرکت می کنند و هرگز اشتباه نمی کنند.
آیا این پرندگان به چه وسیله، جهت را می یابند؟ به وسیله خورشید یا ستاره جدی یا ستارگان دیگر یا به وسیله ماه یا آب و هوا؟ یا قوت مغناطیسی زمین؟ چیزی است که در مقصود ما تأثیری ندارد. آنچه که منظور می باشد آن است که این نیروی تشخیص را، چه کسی در مغز کوچک آنها جا داده است و چگونه به این آسانی، این مسئله غامض را حل کرده است؟!
جهت یابی به وسیله نشانه متحرک، از قبیل خورشید، نیز مسئله بسیار مشکلی است. چکاوک به تنهائی فاصله دور آلمان تا آفریقای مرکزی را برای گذراندن فصل زمستان می پیماید. پرنده مهاجر اگر در قفسی تنها متولد شود و با مادر هیچ گونه رابطه ای نداشته باشد، باز جهت یابی را می داند. آیا این غریزه جهت یابی، چگونه ارثی می گردد؟!

منـابـع

سید رضا صدر- نشانه هایی از او- ج 1 صفحه 158-157

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد