سخنانی از امام علی علیه السلام درباره سیاست

فارسی 4762 نمایش |

امام علی (ع) می فرماید: نرمی به خرج دادن رأس سیاست است.
 امام علی (ع): تحمل کردن، زیور سیاست است.
امام علی (ع): حسن تدبیر و پرهیز از حیف و میل، از حسن سیاست است.
امام علی (ع): ملکداری سیاست است.

معیار و ملاک سیاست:
امام علی (ع): ملاک سیاست عدالت است.

تأثیرات حسن سیاست:
امام علی (ع): حسن سیاست، مایه استواری مردم است.
امام علی (ع): حسن سیاست موجب پایندگی ریاست است.

آفت مسئولین و حاکمین:
امام علی (ع): آفت سردمداران، ناتوانی در سیاست است.

سیاست تربیت نفس:
امام علی (ع): نفسهای خود را با پارسائی سیاست کنید.

تأثیرات سیاست نفس خویش:
امام علی (ع): هر که نفس خود را سیاست کند (و بر آن امیر و فرمانروا باشد) به سیاست کردن مردم دست یابد.

وظائف حاکمین:
امام علی (ع): بر فرمانروا لازم است که پیش از سیاست سپاهیان خود، خویشتن را سیاست کند.

منـابـع

عبدالواحد تمیمی- غررالحکم و دررالکلم- حدیث 5571-5266-772 -4821 - 17-9714- 4818 - 4820 - 3931- 5588- 8013- 933

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد