تفسیر مادی گرایانه روشنفکران از وجود ملائکه

فارسی 3263 نمایش |

بعضی از افرادی که روایات و آیات تدبیر ملائکه و حفظ و حراست آنها را دیده و یا شنیده اند، در مقام تجزیه و تحلیل با پندار روشنفکرانه خود چنین خواسته اند بگویند که مراد از فرشته ای که قطره باران را به زمین می آورد، همان حیات و زندگی آن قطره است و خاصیتی است که در آن موجود است، یا مراد جاذبه زمین است. برق و صاعقه و ابر و وزش بادها به واسطه قوای جاذبه و دافعه و خواص فیزیکی است و احیانا خواص شیمیایی است که این پدیده ها را بوجود می آورد. غایة الامر در آن زمان که قوای جاذبه و مسائل فیزیکی و شیمیایی مطرح نبود، از علل پیدایش پدیده های مادی به فرشته و جن و غیر ها تعبیر می نمودند، این سخن غلط است. البته تمام موجودات مادی دارای علل و اسباب مادی هستند، برق و رعد و صاعقه و ابر و باد و باران و تگرگ و قوس و خسوف و کسوف، دارای علل و شرایط طبیعی بوده و در تحت تحقق آن علل به وقوع می پیوندند و یکی از جهات مؤثره در آنها نیز قوای جاذبه و دافعه می باشد؛ ولی این قوای مادی خود نیز در تحت محکومیت قوای معنوی و آسمانی است، جاذبه زمین نیز تحت قوای ملکوتی است. تمام پدیده های مادی که به حواس انسان در می آیند با تمام اسباب و علل مادی آنها که به حواس ادراک نمی شوند، مانند انرژی سینیتیک و قوة زنده و الکتریسته و نور و امواجی که تمام عالم را پر کرده و به چشم نمی آیند، همه و همه مادی بوده و در تحت قوای ملکوتی فرشتگان الهی اداره می شوند؛ سخن در اینجاست.
در روایات وارد است ناخن خود را بگیرید که در زیر آن جن جمع می شود و آنجا محل شیاطین و جنیان است، از دسته کوزه آب نخورید آنجا محل جنیان است، ظرف خاکروبه را در شب در منزل نگذارید یا اگر می گذارید سر پوش روی آن بنهید برای اینکه جنیان در آن جمع نشوند.
بعضی از افرادی که خیال می کنند تمام ملک و ملکوت را تفحص و گردش کرده و در تحت تکفل علوم مادی خود گرفته اند و در لابراتوار شیمیایی و فیزیکی خود تجزیه و تحلیل نموده اند می گویند: جن همان میکروب است، چرک زیر ناخن میکروب است، خاکروبه محل اجتماع میکروب ها است، دسته کوزه به واسطه اینکه محل گرفتن کوزه با دست است محل اجتماع چرک و بالنتیجه میکروب است، کثافاتی که در مزابل و گلخن های حمام موجود است محل اجتماع میکروب است که در لسان این روایات به جن تعبیر شده است.
اینها تفسیر های غلطی است که از نزد خود می کنند، اینها جن نیست، میکروب است و میکروب یک پدیده مادی است و آن موجودی که دارای فهم و شعور است و شیطنت دارد و بد جنس است و با موجودات فاسده این عالم چون چرک و میکروب انس می گیرد و ربط بر قرار می کند و در جای متعفن می رود و به لباس سیاه علاقمند است، جن است و لذا کراهت شدید دارد که انسان لباس سیاه در بر کند. لباس سیاه لباس اهل جهنم است و مستحب است که انسان لباس سفید بپوشد، لباس سفید لباس فرشتگان است.
جن که موجودی دارای شعور و فهم است مانند انسان، منتهی از انسان بسیار ضعیف تر؛ چون خلقت او از دخان است یعنی از گازها و دودها و بخارها و لذا به چشم افراد معمولی دیده نمی شود از داخل شدن در جاهای گناه و شرب خمر و زنا و قمار و نمیمه و سخن چینی و جای کثیف و متعفن مسرور می شود، به زنهایی که بدون مقنعه باشند گر چه در منزل، جن علاقه دارد، البته اصناف کفار از جن.
چون جن نیز مانند انسان، مسلمان و کافر است، و سوره ای در قرآن مجید به نام سوره جن وارد است که بعضی از حالات آنان را بیان میکند. باری، فرشتگان از زن های محجبه مشعوف می شوند و از زن های مقنعه دار مسرور می گردند و به منازلی که چنین زن هایی باشند وارد می شوند و جنیان از چنین خانه ها بیرون می روند.
باری از نقطه نظر قرآن کریم و بحث های فلسفی عقلی و روایات وارده از ائمة معصومین سلام الله علیهم اجمعین هیچ شبهه و تردیدی نیست بر اینکه موجودات عقلانیه روحانیه ملکوتیه عالم قدس و تجرد، نگاهدارنده و تربیت کننده و تدبیر کننده جمیع امور این عالم هستند.

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن جلد 9- صفحه 136-137 و 139-141

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد