وصیت برای ثلث مال

فارسی 2700 نمایش |

مردی از دنیا رفت و پیغمبر (ص) بر او نماز خواند. بعد پرسید: چند تا بچه دارد و چه چیزی برای آنها گذاشته است؟ گفت: "یا رسول الله! مقداری ثروت داشت اما قبل از مردن همه را در راه خدا داد". فرمود: "اگر این را قبلا به من گفته بودید من بر این آدم نماز نمی خواندم. بچه های گرسنه را در اجتماع رها کرده است؟".
می گوید اگر می خواهی وصیت بکنی که بعد از من ثروتم را در راه خدا چنین خرج کنند، وصیت به ثلث بکن. به زائد بر ثلث، وصیت تو نافذ نیست. و حتی فتوای بعضی از علماست که شخص مریض در آن مرضی که منتهی به مرگش می شود، اگر بخواهد قبل از موتش بیش از ثلث مالش را در راه خدا بدهد، چون در مرض موت این کار را کرده است ولو نخواسته که به عنوان وصیت بدهد و به دست خودش این کار را کرده است، باز هم جائز نیست. چرا؟ چون فرمود فقط ثلث ثروت را.

منـابـع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 81-80

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد