هجرت از گناه

فارسی 2511 نمایش |

از هجرت و همچنین از جهاد تعبیر و تفسیر دیگر هم شده است و آن اینکه‏ از هجرت، تعبیر به هجرت از گناهان می ‏شود. «المهاجر من هجر السیئات؛ مهاجر کسی است که از گناهان هجرت کند و دوری گزیند.» آیا این‏ تعبیر و تفسیر درست است یا نه؟
مثلا کسی که به گناه آلودگی دارد، اگر از آن گناه دست شست کناره گیری کرد و دور شد، نوعی مهاجر است چون از گناه دوری جسته است. با این منطق همه توبه کاران دنیا مهاجر هستند.
چون یک مرتبه گناه و سیئه را کنار گذاشته و از آن هجرت کرده ‏اند، نظیر فضیل بن عیاض و بشر حافی.
 

منـابـع

مرتضی مطهری- آزادی معنوی- صفحه 170

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد