خالدبن ولید سردار معروف اسلام

فارسی 3924 نمایش |

اسم خالدبن ولید مخزومی را وقتی شنیده اید، آن سردار معروف در دوره اسلام که تا سال ششم هفتم هجرت در زمره کافران بود و بعد مسلمان شد.
البته یک سرباز خیلی فوق العاده است بلکه فرمانده خیلی فوق العاده ای است یعنی در فرماندهی نبوغ دارد و او در جنگهایی که بعدها در زمان خلفا مسلمین با ایران و روم کردند، مدتی در جنگ با ایران و مدتی در جنگ با روم فرمانده بود. فرمانده لایقی بود و خیلی از موفقیت ها مرهون لیاقت فرماندهی خالد بود.
پدر او مردی است به نام ولیدبن مغیره مخزومی. خالد و ابوجهل پسر عموها هستند. ولیدبن مغیره عموی ابوجهل هم ضمنا هست. ابوجهل را می گفتند ابوجهل بن هشام بن مغیره مخزومی، و خالد را می گفتند خالدبن ولیدبن مغیره مخزومی.


__

منـابـع

مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 10- صفحه 108-107

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها