روزه و احکام آن

فارسی 2790 نمایش |

یکی از فروع دین مقدس اسلام، روزه است و بر هر مکلفی واجب است که ماه رمضان را روزه بگیرد، یعنی برای اطاعت فرمان خداوند عالم، از اذان صبح تا مغرب از چیزهایی که روزه را باطل می کند (مفطرات روزه) خودداری نماید.
مفطرات روزه
چند چیز روزه را باطل می کند و از آن جمله است:
* خوردن و آشامیدن، اگر چه خوردن و آشامیدن آن چیز، معمول نباشد، مانند خاک و شیره درخت.
* دروغ بستن به خدا و پیغمبر و جانشینان پیغمبر.
* رسانیدن غبار غلیظ به حلق.
* فرو بردن تمام سر در آب.
* قی کردن، اگر از روی عمد باشد.
برای شرح بقیه مفطرات باید به رساله های عملیه مراجعه شود.

منـابـع

علامه طباطبایی- اصول عقاید و دستورات دینی 1 - 4 صفحه 76

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها