میرزا محمدحکیم الهی

فارسی 4980 نمایش |

نام: شمس‌‌الدین محمدحکیم الهی ثانی صدرالدین محمدلواسانی
جنسیت: مرد
تولد و وفات: ز ۱۳۱۹ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت: علمی و فرهنگی خطاط
توضیحات
وی نستعلیق را استادانه می‌نوشت و در خط نستعلیق شاگرد عموی خود، میرزا علی‌‌ محمد صفای لواسانی خوشنویس، بود. صاحب «طرائق الحقائق» وی را در ۱۳۱۴ ق در لواسان ملاقات کرده است. از آثار وی: یک نسخه «مصطلاحات الصوفیه»، به قلم کتابت خوش، با رقم: «کتبه صدرالدین محمدبن شمس‌‌الدین محمدبن‌‌محمد جعفر الالهی النظامی اللواسانی... سنۀ ۱۳۱۲»؛ نسخه‌‌ای دیگر از همان کتاب و به همان قلم، با رقم یک نسخه منتخب «نثر الآلی»، به قلم کتابت متوسط، با رقم: «... انا العبد صدرالدین‌‌بن شمس‌‌الدین الشهیر بحکیم الهی عفی عنه، سنه ۱۳۱۹».

منـابـع

سایت آفتاب

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها