کاوه آهنگر

English فارسی 2471 نمایش |

کاوه آهنگر شخصیتی افسانه ای از ایران باستان است. در شاهنامه فردوسی آمده که او قیامی مردمی علیه فرمانروایی عرب به نام ضحاک را پی می ریزد. نشان جنبش او، درفش کاویانی، پیشبند چرمی اش است که بر سر نیزه ای می آویزد.

منـابـع

سایت ویکی پدیا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها