کتاب ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد

English فارسی 4505 نمایش |

کتاب ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد یکی از آثار ازرشمند آیةالله عبدالله جوادی آملی است که شامل ده مقاله بوده، موضوعات این مقاله ها پیرامون مبدأ و معاد است. ابتدای کتاب، دست خطی از استاد آورده شده است که در توضیح این مجموعه می باشد و مقدمه کتاب نیز به قلم استاد جوادی آملی است.

معرفی اجمالی نویسنده:
آیةالله عبدالله جوادی آملی در سال 1312 هـ.ش در شهر آمل به دنیا آمد. پدر و جد ایشان از مبلغین اسلام و ارادتمندان به آستان ولایت بوده اند. آیةالله جوادی آملی پس از به پایان رساندن دوره ابتدایی در سال 1325 وارد حوزه علمیه آمل شدند و تا سال 1329 در آن شهر به تحصیل علم پرداخت و پس از آن عازم حوزه علمیه مشهد شد ولی چون طلاب آنجا نسبت به علمای بزرگ مشهد تکریمی نداشتند، آنجا را ترک گفته و وارد حوزه علمیه تهران شد. ایشان با ورود به مدرسه مروی، به خواندن رسائل و مکاسب اشتغال یافتند و پس از آن به فراگیری کفایة الاصول و علوم عقلی و نقلی پرداختند و پس از 5 سال عازم حوزه علمیه قم شدند و تاکنون در آنجا حضور داشتند. یکی از خدمات فرهنگی ایشان تأسیس مؤسسه تحقیقاتی و نشر اسراء در سال 1372 است. ایشان در مجلس خبرگان قانون اساسی و مجلس خبرگان رهبری در دوره های اول و دوم عضویت داشتند و همچنین یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم بوده اند و هم اکنون امامت نماز جمعه شهر مقدس قم را بر عهده دارند. از اساتید و دوستان ایشان می توان به آیةالله عزیزالله طبرسی، میرزامهدی محی الدین الهی قمشه ای، آیةالله بروجردی، امام خمینی (ره) و علامه سید محمدحسین طباطبایی و... اشاره کرد. ایشان آثار و تألیفات بسیاری دارند از جمله: تسنیم، تفسیر قرآن کریم، تفسیر موضوعی قرآن کریم، رحیق مختوم، اسرارالصلوة، صهبای حج، ولایت فقیه و...

ساختاربندی کتاب:
این کتاب شامل ده مقاله به شرح زیر است:
1- مقاله اول: شرح حدیث: رأس الحکمه مخافة اله (مهمترین رسالت پیامبر (ص) و علماء)
2- مقاله دوم: تأثیر حکماء در احیای تفکر اسلامی. این مقاله شامل دو بخش است:
بخش اول: تأثیر حکما در احیاء تفکر اسلامی (شامل 4 فصل)
بخش دوم: نموداری از احیاء تفکر اسلامی توسط حکمای اسلامی (شامل 5 شاهد است)
3- مقاله سوم: فطرت در وحی و عقل که شامل دو بخش است:
بخش اول: فطرت از نظر وحی
بخش دوم: فطرت از نظر عقل
4- مقاله چهارم: برهان صدیقین. این مقاله نیز شامل دو بخش است:
بخش اول: تفاوت اندیشه های متفکران درباره خداشناسی
بخش دوم: دقیقترین نظر در طرح برهان صدیق.
5- مقاله پنجم: برهان تمانع. این مقاله شامل 5 فصل است.
6- مقاله ششم: قانون حرکت در قرآن کریم. این مقاله شامل دو فصل است.
7- مقاله هفتم: برهان حرکت. این مقاله شامل 7 فصل است.
8- مقاله هشتم: نظام احسن جهان هستی. این مقاله شامل سه بخش است:
بخش اول: نظام احسن در عرفان
بخش دوم: نظام احسن در فلسفه و برهان
بخش سوم: نظام احسن در قرآن
9- مقاله نهم: نظر ابن سینا درباره ثبوت، این مقاله شامل 4 فصل و یک خاتمه است.
10- مقاله دهم: معاد، این مقاله شامل دو بخش است:
بخش اول: ادله وجود معاد (شامل 7 دلیل است)
بخش دوم: شبهات منکران معاد.

این مجموعه در طی سنوات به مناسبت هایی در سطوح مختلف تنظیم شده است که بعضی از آنها مانند برهان تمانع و برهان صدیقین و قانون حرکت در قرآن کریم در سالهای 1355 -1353 چاپ شده و بدون تجدیدنظر در این مجموعه قرار گرفته است.

منـابـع

عبدالله جوادی آملی- ده مقاله پیرامون مبدا و معاد

نرم‌ افزار اسراء (زندگینامه استاد)

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها