صبر و تحمل در برابر سختی ها، یکی از اسباب ورود به بهشت در قرآن

فارسی 1680 نمایش |

درباره اوصاف بهشتیان آیات فراوانی در قرآن مجید وارد شده که در مجموع صفات و اعمالی که انسان را به بهشت می رساند و او را در آن جایگاه رفیع و والا جای می دهد، کاملا مشخص می سازد، و دیدگاه اسلام را در مسأله نجات و سعادت ابدی و تکامل بشر روشن می کند.

مسأله استقامت، خمیر مایه همه کارهای مثبت، و پا یه اصلی هرگونه اطاعت و ترک معصیت است، بنابراین جای تعجب نیست که یکی از اسباب  مهم ورود در بهشت شمرده شود، چنانکه در آیه 12 سوره دهر می خوانیم: «خداوند به آنها (نیکان) به خاطر صبرشان، بهشت و لباسهای حریر (بهشتی) پاداش داده است» "و جزاهم بما صبروا جنه و حریرا".  همین معنی در آیات 21 تا 24 رعد و 75 فرقان نیزآمده است. و به هنگام ورود در بهشت فرشتگان به آنها خوشامد می گویند، خوشامدی که دلیل عظمت مقام صابران است، می گویند: «درود برشما! به خاطر صبر و استقامتی که داشتید» ("سلام علیکم بما صبرتم" ) (رعد/24).

می دانیم آیه مورد بحث از آیات سوره دهر است که به گفته گروه کثیری از مفسران شیعه و اهل سنت درباره علی و فاطمه زهرا و امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) نازل شده، زیرا صبر و شکیبائی را درحد اعلی نشان دادند، و سه روز پی در پی روزه خود را با آب افطار نمودند، و غذای خویش را به «مسکین» و «یتیم» و «اسیر» بخشیدند، این همان صبر در برابر اطاعت است. بدیهی است صبر و شکیبائی در برابر مشکلات و مصائب زندگی و ایستادگی در مقابل حوادث سخت، و همچنین صبر و شکیبائی در برابر عوامل پر هیجان گناه و معصیت نیز از کلیدهای بهشت است.

قابل توجه اینکه در این آیه از میان تمام نعمتهای بهشتی روی مسأله لباسهای پرارزش و زیبا تکیه شده است. این مطلب یا به خاطر آن است که این گروه از صابران علاوه براینکه غذاهای خود را ایثارگرانه به گرسنگان می دادند لباسهای خویش را نیز به آنها می بخشیدند و تنها به یک لباس ساده قناعت می کردند، یا اینکه جمال ظاهر انسان  در درجه اول با لباس است همان گونه که جمال باطن با تقوی و پرهیزگاری است که از آن در قرآن نیز به «لباس تقوی» تعبیر شده است.

منـابـع

ناصر مکارم شیرازی- پیام قرآن- جلد 6- صفحه 197 و صفحه 210 تا 211

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها