پرهیز از صوفیان فریبکار در کلام امام هادی (ع)

فارسی 1889 نمایش |

مرحوم محدث قمی (ره) در سفینه البحار، ذیل ماده‌ی «صوف» از مرحوم محقق اردبیلی (ره) که به سند معتبر خودشان از امام ابوالحسن هادی علیه السلام روایت کرده‌اند، نقل می‌کنند که راوی گفت: در مسجد مدینه در خدمت امام هادی علیه السلام نشسته بودیم. در این اثنا دیدیم جماعتی از صوفیه وارد شدند؛ کسانی که ادعا می‌کردند عرفان دارند و تصفیه و تهذیب نفس کرده‌اند. این عده به گوشه‌ی دیگر از مسجد رفتند و حلقه‌وار نشستند و ذکر مخصوص خود را می‌خواندند و با صدای بلند می‌خواندند و با صدای بلند می‌گفتند: لا اله اله الله. این امر جلب توجه کرد و کسانی که درخدمت امام بودند، سربه طرف آنها گرداندند، امام ناراحت شد و با تندی به آنها فرمود: "لا تلتفتوا الی هوالاء الخداعین"؛ به این مردم فریبکار اعتنا نکنید، "فان هم حلفاء الشیاطین"؛ اینها هم پیمان شیطانند، "مخربوا  قواعد الدین"؛ اینها ویران کنندگان ستون های دین دینند.

اگر چه اظهار دین و محبت به اولیای خدا می‌کنند. علی علی هم زیاد می‌گویند. "لایهللون الا لغرور الناس" ذکر لا اله اله الله را با صدای بلند فقط برای گول زدن مردم و فریب دادن ساده لوحان به زبان می آورند.

لا یتبعهم الا السفهاء ولا یعتقد بهم  الا الحمقی؛

دنبال آنان نمی‌روند مگر کم خردان و اعتقاد به خدا پیدا نمی‌کنند مگر ابلهان.

الصفیه کلهم من مخالفینا؛ صوفیه عموما از مخالفین ما هستند.

و طریقتهم مغایره لطریقتنا؛ راهشان مغایر با راه ماست.

اولئک الذین یجهدون فی اطفاء نور الله؛ اینها می‌کوشند نور خدا را خاموش کنند.

هرچند به قول خود در مسیر دینند و ادعا می‌کنند به مراتب عالی دین نیز دست یافته‌اند؛ ولی تمام همشان خاموش کردن نور خداست.

انهم یتحلقون للذکر یرفعون  اصواتهم؛

اینها حلقه می‌زنند و دور هم جمع می‌شوند و با صدای بلند اذکاری می‌گویند.

فیظنون انهم علی طریقتنا؛

پیش خود می‌پندارند که به راه ما می روند.

بل هم اضل من الکفار؛ اما ایتها از کفار گمراه ترند.

هم اهل النار؛ اینها اهل آتشند.

فمن ذهب الی زیاره احد منهم حیا اومیتا فکانما ذهب الی زیاره الشیطان؛

هرکس به زیارت و دیدار یکی از اینها برود، چه در حال حیاتشان چه پس از مرگشان، مانند کسی است که به زیارت شیطان رفته است.

من اعان احدا منهم؛

هرکس به یکی از آنها کمک کند]یا مرام و مسلک آنها را ترویج کند[؛

فکانما اعان یزید و معاویه و اباوسفیان؛

همانند این است که به یزید و معاویه و ابوسفیان کمک کرده است.

الا فمن مال الیهم فلیس منا وانا منه برءاء؛

آگاه باشید، هرکس به سوی آنها گرایش پیدا کند از ما نیست و رابطه‌اش با ما قطع شده است.

و من انکرهم ورد علیهم؛

هرکس در مقابل آنها بایستد و مرام و مسلک آنها را ابطال کند و مردم را از رفتن به دنبال آنان باز دارد، مانند کسی است که همراه پیغمبر کرم  صلی الله علیه وآله وسلم  با کفار جنگیده است.

امام صادق علیه السلام فرمودند:

ایاک وان تنصب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال؛

بپرهیز از اینکه جز حجت معصوم فردی را پیشوا و مقتدای مطلق خویش برگزینی و او را در تمام آنچه ]بدون استناد  به معصوم[ می‌گوید تصدیق کنید.

منـابـع

سیدمحمد ضیاء آبادی- تفسیر سوره انفال - از صفحه 522 تا 524

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها