سوگند به قرآن در آیات آن

فارسی 267 نمایش |

یکی از سوگندهای زیبای قرآن مجید که دارای اهمیت و عظمت و ویژگی خاصی است سوگند به خودش می باشد یعنی مواردی در این کتاب مقدس و عظیم آسمانی به چشم می خورد که خداوند به قرآن سوگند یاد کرده است. در حدود 5 مورد خود قرآن کریم "مقسم به" قرار گرفته و به آن سوگند یاد شده است که به قرار ذیل است:

1. "یس* و القرآن الحکیم* انک لمن المرسلین*  علی صراط مستقیم"، (یس/ آیه 1-3: ای سید رسولان و ای کامل ترین انسان ها! سوگند به قرآن حکمت بیان، که تو ای محمد صلی الله علیه وآله وسلم  البته از پیامبران خدایی که از جانب حق به راه راست فرستاده شده ای.)

2. "حم* و الکتاب المبین* انا انزلناه فی لیله مبارکه  انا کنا منذرین"، (دخان /آیه 1-3: حم، سوگند به قرآن حکمت بیان، ما آن ( قرآن ) را در شب مبارک ( قدر ) فرستادیم تا خلق را از عذاب قیامت آگاه کنیم و بترسانیم.)

3. "ق والقرآن المجید* بل عجبوا ان جاءهم  منذر منهم فقال الکافرون  هذا شیء عجیب"، (ق/ آیه1-3: سوگند به قرآن با مجد و عظمت (منکران نه تنها ایمان نیاوردند) بلکه از آمدن رسولی که آنها  را انذرز دهد به شگفت امده و کفار نادان گفتند این بسیار چیز عجیبی است.)

4. "حم * و الکتاب المبین* انا جعلناه  قـــرءنا عـــربیا لعلکم  تعقلون"، (زخرف /آیه 1-4: حم. سوگند به قرآن روشن بیان که ما قرآن را به زبان فصیح عربی مقرر داشتیم که در فهم آن به عقل و فکرت کار بندید.»

5. "ص والقرآن ذی الذکر*  بل الذین کفروا فی عزه وشقاق*.. وعجبوا ان جاءهم منذرمنهم وقال الکافرون  هذا ساحر کذاب"، (ص/ آیه 1 و 2 و 4: سوگند به قرآن صاحب مقام ذکر، لیکن کافران در مقام غرور و سرکشی و عداوت حق هستند... (و مشرکان مکه) تعجب کردند که رسولی از همان نژاد عرب برای تذکر و پند آنان آمده، کافران (به جای ایمان آوردن) گفتند او ساحری دروغگو است.)

منـابـع

ابوالقاسم رزاقی- سوگندهای قرآن - از صفحه 101 تا 102

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها