ترجمه متون فقهی به زبانهای غربی

فارسی 1214 نمایش |

متنهای چندی از فقه اسلامی- چه جعفری، چه مالکی، و چه دیگر مذاهب- به زبانهای خارجی گردانیده شده است، از جمله:

تحریر الاحکام از: علامه حلی، ترجمه به فرانسه، چاپ 1805

شرایع الاسلام از: محقق حلی، ترجمه به فرانسه و رومی. در لندن نیز به چاپ رسیده است.

المختصر فی الفقه المالکی از: خلیل بن اسحاق، به فرانسه، 1956 وبه ایتالیایی، 1919 

مختصر الفقه الاسلامی علی المذهب الشافعی به فرانسه، 1935-36

المواریث از: صحیح البخاری، به فرانسه، همراه تفسیر و تعلیقات، 1933

الجهاد و احکام المحاربین از «کتاب اختلاف الفقها» طبری به انگلیسی، با مقدمه و حواشی، 1933

الخراج از: یحیی بن آدم القرشی، ترجمه به لاتینی، با مقدمه ای به زبان فرانسه (لیدن:1896) 

السراجیه فی علم الفرائض والمواریث الاسلامیه از: سراج الدین سجاوندی، ترجمه به فرانسه (چاپ 1792)

منهاج الطالبین و عمده المفتین از: محیی الدین نووی شافعی، ترجمه به فرانسه، همراه متن (1882- 84)

تحفه الحکام فی نکث العهود والاحکام (منظومه ای فقهی، 1698 بیت)، از: ابن عاصم اندلسی، ترجمه به فرانسه همراه متن و تعلیقات.

منـابـع

محمدرضا حکیمی- دانش مسلمین– از صفحه 313 تا 314

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد