خطرات و عوارض حسادت در کودکان

فارسی 1151 نمایش |

حسادت برای کودک و هم دیگر افرادی که طرف ارتباط او هستند خطرات و عوارض بسیاری دارند، ما ذیلا مساله را تنها از دو بعد فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار می دهیم:

1- خطرات برای خود فرد: در این زمینه از خطرات و عوارض بسیاری می توان نام برد که برخی از آنها بدین قرارند: فرد حسود در مواردی که توانائی خود را در مقابله با دشواری ها و از میان برداشتن فرد مورد حسد ناتوان می یابد سر از خودخوری درآورده و زمینه را برای بیماری های جسمی و روانی فراهم می آورد. به گفته بالزاک حسادت چون خنجری است که در اعماق قلب انسانی فرو می رود، همانگونه که افعی زهرآلود به داخل خاک نفوذ می کند. سرفه، جوش پوست، خیس کردن بستر از دیگر عوارض آن است. اینان بیش از اندازه به خود اعتماد می کنند و سعی ندارند جنبه های منفی زندگی خود را ارزیابی کنند. قدرت و تکامل فکری از آنان سلب می شود و شب و روز دچار آزار است. انحصارطلب می شوند، تیرگی روان پیدا می کنند. در خود تمرکز  یافته می شوند، همه گاه در اضطراب، ضعف و سستی است. برای حسود این بدبختی بس است که از شادی دیگران، ناراحت است و در غم دیگران شاد و مسرور. این امر او را به جهنمی تبدیل می کند که زندگی او را می بلعد و زمینه را برای ارتکاب لغزش و جرم فراهم می کند. دائما خود در ضدیت و حسادت و کینه اند، سرگرم هوسهای خود می شوند، دچار ترس و پریشانی اند ولی جرات ابراز آن را ندارند. در مدرسه نیز قرار و آرام ندارند. دچار بغض، خودخوری و رنج و عذابند و از درک درس و برنامه ها عاجزند.

2- خطرات برای دیگران: فرد حسود در برابر محسود نمی تواند قرار و آرامش داشته باشد، دائما در حال نقشه کشی، طرح ریزی برای از میان برداشتن اوست. نفرت و انزجار او نسبت به دیگران همراه با کینه و بغض است و این همان حالتی است که خطرآفرین است. حسادت قابیل سبب قتل هابیل شد و یا برادران یوسف او را به چاه افکندند و این مسئله ای است که جلوه های خفیف آن در محیط خانواده ها دیده می شود. صدمه و ضربه زدن، و از همه ساده تر مخفیانه نیشگون گرفتن در بسیاری از خانواده ها دیده شده است. حسادت، روابط افراد را تیره می سازد، محبت کردن نسبت به دیگران را از بین می برد، پرخاشگری نسبت به غیر را در افراد برمی انگیزد، بدخواهی نفرت انگیزی را در انسانها ایجاد می کند، رفتار ضداجتماعی را در دیگران تحریک می کند، عامل عناد خصومت به دیگران است، زمینه ساز برانگیختن انتقام می شود و آدمی را وا می دارد که همه مسائل را از دید کج بینی بنگرد و حتی با عزیزترین افراد خانه با دید رقیب برخورد نماید.

خطرات شدیدتر

گاهی حسادت سبب بروز خطرات شدیدتر در محیط خانه و  بیرون است. بارها توسط روزنامه ها و مجلات دیده و یافته و شنیده ایم که: فردی از غفلت مادر استفاده کرده و میله در چشم نوزاد فرد کرده، آب جوش در حلق او ریخته، سوزنی را در بدن برادر یا خواهر کوچک خود فرو نموده، بالش و رختخواب را روی دهان نوزاد گذاشته و او را خفه کرد، او را هل داده است تا سقوط کند و.... برخی از افراد حسود خرابکار و منحرف بار می آیند، سعی دارند از هر شیوه ممکن استفاده کنند تا خشم و نفرت خود را فرو نشانند. این امر مخصوصا در مواردی است که بر حسادت آدمی ضعف نفس هم اضافه شود، در آن صورت قدرتی مخرب پدید آورده و جنون آسا می گردد و ممکن است حتی سبب جنایت و قتل گردد. حسادت اگر در فرد ادامه یابد ممکن است به پرخاشگری و خودخواهی و عقده حقارت منجر شود و امنیت و سلامت روانی او را مادام العمر مورد تهدید قرار دهد و یا بیماری روانی غیرقابل علاجی را بوجود آورد.

منـابـع

دکتر علی قائمی- خانواده و مسائل عاطفی کودکان – از صفحه 248 تا 250

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد