اقسام سلام در بهشت

فارسی 729 نمایش |

سلام، علاوه بر اینکه نشانه مسلمانی و شعار اسلام است و می رساند که گوینده اش مسلمان است، معنای دیگری هم دارد و آن این است که از اذیت من در سلامت هستی و من با تو در سلم می باشم. هنوز هم در عرب مرسوم است که اگر کسی با دیگری نزاع دارد به او سلام نمی کند. سلام هم در بهشت به معنای سلامتی از فنا و زوال است. سلام مومنین به یکدیگر، بشارت به خلود و همیشگی بودن در بهشت است. مژده به سلامتی، مطلق از پیری، بیماری، ناتوانی و خستگی است، حتی در بهشت تکرار هم- که ملال آور است- راه ندارد، «تازه به تازه نو به نو» است. غیر از فرح و نشاط چیزی نیست؛ «إلا قیلا سلما سلما» (سوره واقعه / آیه 26«مگر گفتاری که عبارت از درود باشد». «سلاما» دوم تاکید است یعنی در بهشت همه اش تحیت و درود است.

اقسام سلام در بهشت

در بهشت سه قسم سلام است؛

مرتبه اول: سلام و تحیت مومنین با یکدیگر است. با یکدیگر که تلاقی می کنند. درود می فرستند.

مرتبه دوم: سلام ملائکه بر اهل ایمان است، چنانکه در قرآن مجید صریحا این موضوع را تذکر می فرماید که: «ملائکه« از هر دری بر مومنین وارد می شوند، به آنان درود می فرستند و به ایشان تبریک می گویند.» (سوره رعد/ آیات 23-24) در ذیل همین آیه، از حضرت صادق علیه السلام حدیثی رسیده که می فرماید: «پس از آنکه مومن در بهشت جا گرفت و با حوری که خداوند برایش قرار داده است نشست، خداوند به هزار ملک امر می فرماید به عنوان مبارکباد بر او وارد شوند. وقتی می آیند از دربان می خواهند برایشان از ولی خدا اذن بگیرد که برای زیارتش وارد شویم. حاجب گوید: بین من و او سه قصر فاصله است. باید برویم به دربان دیگر بگوییم. بالاخره به مومن خبر می دهند و او هم اذن می دهد. قصری که مومن در آن است، هزار در دارد و هر ملکی از دری وارد می شود، به دست هر کدام دسته گلی است و به او سلام و تهنیت می گویند.»

مرتبه سوم: سلام رب العالمین به بنده مومن است. کار انسان به جایی می رسد که ذات  اقدس احدیت به او سلام می کند: «سلم قولا  من رب رحیم» (سوره یس/ آیه 58) که راستی از نعمتهای بزرگ روحانی خدا در بهشت است.

منـابـع

شهید آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب (ره)- سرای دیگر – از صفحه 147 تا 150

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها