مشخص کردن ارزشها یکی از راههای رسیدن به هدف

فارسی 1135 نمایش |

زندگی از درون انسان به بیرون جریان دارد. عمق وجود و شخصیت شما، ارزشهایتان است. این ارزشها شما را اینگونه ساخته است. هر کاری که انجام می دهید در واقع بر مبنای ارزشهای درونی شما تعیین شده است. هر چه بیشتر ارزشهای درونی خود را بوضوح مشخص کنید، اعمال بیرونی شما موثرتر و دقیق تر می شود.

پنج سطح شخصیت

شخصیت انسان را می توان پنج دایره هم مرکز تصور کرد. ارزشها اولین دایره است که دایره باورها محیط بر آن است. ارزشها، باورهای شما درباره خودتان و دنیای اطرافتان را تعیین می کند. اگر شما ارزشهای مثبتی مثل عشق، دلسوزی و بخشش داشته باشید، شما باور دارید که مردم مستحق چنین ارزشهایی هستند و در نتیجه شما با آنان براساس ارزشهایی که دارید، رفتار می کنید. باورهای شما، سومین حلقه از شخصیت شما را که انتظارات است تعیین می کند. اگر شما ارزشهای مثبت داشته باشید، در نتیجه شما خود را به عنوان یک انسان خوب قبول دارید. وقتی خود را انسان خوبی می دانید در نتیجه انتظار دارید که چیزهای خوب برای شما پیش بیاید. اگر انتظار داشته باشید که چیزهای خوب برایتان پیش بیاید، شما مثبت، بشاش و آینده محور خواهید شد و برای دیگران هم خوبی را می بینید. چهارمین سطح در شخصیت که بوسیله انتظارات تعیین می شود، نگرش است. نگرش ظهور بیرونی ارزشها، باورها و انتظارات شماست. برای مثال، اگر ارزش شما این است که دنیای خوبی برای زندگی کردن دارید و باور شما این است که می خواهید انسان موفقی در این دنیا باشید، در نتیجه انتظار خواهید داشت هر چیزی که اتفاق می افتد شما را به نوعی برای رسیدن به هدفی که دارید، کمک کند. نتیجه این می شود که شما یک نگرش مثبت نسبت به دیگران دارید و دیگران هم نگرش مثبتی به شما خواهند داشت. شما انسان خوش بین و بشاشی خواهید بود، کسی که دیگران دوست دارند با او و برای او کار کنند. برای همین است که افراد مثبت اندیش هر کجا می روند به موفقیت های بزرگ دست می یابند. پنجمین دایره شخصیتی، عمل است. اعمال شما در بیرون انعکاس درونی ترین ارزشها، باورها و انتظارات شماست. برای همین است که هر چه شما در بیرون بدست می آورید و هر کاری می خواهید انجام دهید، بیش از هر چیز دیگری توسط عوامل درونی وجود شما تعیین می شود. شما با نگاه کردن به زندگی بیرونی افراد می توانید بفهمید که آنان بیشتر اوقات به چه چیزی فکر می کنند. انسان مثبت، آینده محور و خوش بین در درون، بیشتر اوقات از یک زندگی شاد، موفق و کامیاب لذت می برد. ارسطو گفته است که هدف نهایی انسان بدست آوردن خوشبختی در زندگی است. شما خوشبخت ترین انسان هستید، اگر کارهایی که در بیرون انجام می دهید منطبق و موافق با ارزشهای درونی شما باشد، وقتی شما هم تراز با آنچه خوب می پندارید زندگی  می کنید، به طور اتومانیک احساس خوشبختی و مثبت بودن درباره خود خواهید داشت. اهداف شما باید با ارزشهای موافق شما باشد. برای همین است که تعریف کردن ارزشها، نقطه شروع برای دستاوردهای بزرگ و موفقیتهای چشمگیر است. روشن کردن ارزشها مستلزم این است که فکر کنید چه چیزهایی در زندگی برای شما از اهمیت زیادی برخوردار است سپس بر مبنای این ارزشها همه زندگی خود را سازماندهی کنید. هر تلاشی که انجام می دهید، اگر در تضاد با ارزشها و باورهای درونی شما باشد عامل اضطراب، ناخشنودی، بدبینی و حتی عصبانیت و ناامیدی است. مسئولیت اصلی شما ایجاد یک زندگی خوب است. بنابراین در هر کاری که انجام می دهید به روشنی ارزشهای خود را مشخص کنید.

دقیقا بدانید چه می خواهید

به یاد داشته باشید اگر با سختی و تقلا از نردبان موفقیت بالا بروید همواره احتمال خطر سقوط از یک طرف دیگر برای شما وجود دارد. خیلی از مردم رای رسیدن به اهدافی که می خواهند، تلاش زیادی می کنند ولی در پایان روز از آنچه به دست آورده اند هیچ احساس رضایت و خوشحالی ندارند. از خود می پرسند: «همه اش همین بود؟» این مسأله زمانی اتفاق می افتد که دستاوردهای بیرونی با ارزشها و باورهای درونی هماهنگی ندارند. اجازه ندهید این اتفاق برای شما بیفتد. سقراط گفته است: «زندگی امتحان نشده ارزش زندگی کردن ندارد». روشن کردن ارزشها، یکی از مسایل بسیار مهم است که شما در هر لحظه باید از خود بپرسید. در زمانی که در حال انجام کاری هستید آن را متوقف کنید و از خود سوال کنید: «آیا ارزشهای من در این کار وجود دارد؟» انجیل می گوید: «آیا انسان اگر همه دنیا را بدست بیاورد، در حالی که وجود خود را گم کرده، سود برده است؟» خوشبخت ترین افراد در دنیای امروز، کسانی هستند که در هماهنگی بین ارزشهای درونی وجود خود زندگی  می کنند، و بدبخت ترین مردم کسانی هستند که تلاش می کنند بر خلاف باورهای درونی خود زندگی کنند.

به صدای درون خود اعتماد کنید

اعتماد به خود یکی از بنیان های بزرگ است. اعتماد به خود از گوش دادن به صدای درون می آید، هر چند که این صدا خیلی ضعیف باشد. زنان و مردان زمانی شروع به شکوفایی می کنند که به صداهای درونی خود اعتماد کرده و بوسیله نیروی قوی درون هدایت و راهنمایی شوند. زندگی منطبق بر ارزشهای واقعی که انسان به آن باور دارد، یک راه درست برای رسیدن به اعتماد بنفس و احترام به خویشتن است. در واقع، تقریبا هر مشکل و مسأله ای با رجوع به ارزشهای درونی قابل حل است. هر وقت احساس اضطراب و پزیشانی می کنید به درون خود نگاه کنید و از خود بپرسید: «من چگونه ارزشهای درونی خود را در این موقعیت مصالحه می کنم».

به رفتار نگاه کنید

چگونه می توانید واقعا بگویید که ارزشهای شما چیست؟ پاسخ ساده است. شما همیشه ارزشهای واقعی خود را در عمل و خصوصا عمل تحت فشار نشان می دهید. وقتی شما در شرایطی قرار گرفتید که مجبور به انتخاب بین دو رفتار بودید، کاری را انجام خواهید داد که در آن لحظه برای شما ارزشمندتر و مهمتر است. ارزشها در واقع در یک سلسله مراتب قرار دارند. شما یک سری از ارزشها دارید. بعضی از آنها برای شما خیلی مهم و اساسی هستند و برخی از اهمیت کمتری برخوردارند. تمرین بسیار مهمی که می توانید برای تعیین اینکه واقعا چه کسی هستید و چگونه می خواهید ارزشهای خود را طبقه بندی کنید این است که یک بار بوضوح ارزشهای خود را براساس اهمیت قرار دهید و سپس زندگی بیرونی شما در هماهنگی با آن ساماندهی می شود.

رفتارهای پیشین خود را ارزیابی کنید

راههای خوبی برای تعیین ارزشهای درونی انسان وجود دارد. اول از همه شما می توانید نگاهی به گذشته خود داشته باشید. در گذشته وقتی تحت فشار قرار داشتید، چگونه رفتار کرده اید؟ وقتی ناچار به انتخاب بودید با پول و وقت خود چه کرده اید؟ پاسخهای شما راهنمای خوبی برای تشخیص ارزشهای غالب شما خواهد بود. دیل کاریچ گفته است «به من بگویید که انسان از چه چیزی بیش از همه احساس مهم بودن پیدا می کند تا به شما بگویم فلسفه زندگی او چیست». چه چیزی به شما این حس مهم بودن را می دهد؟ چه چیزی اعتماد بنفس شما را افزایش می دهد؟ چه چیزی به احترام و غرور شما می افزاید. «داشتن چه چیزی در گذشته به شما بزرگترین حس غرور و رضایت را داده است؟ پاسخ به این سوالات، نشانه های خوبی برای تعیین ارزشهای واقعی به شما می دهد.

تمایل قلبی خود را تعیین کنید

یکی از فلاسفه بزرگ غرب به اهمیت تمایل قلبی تأکید کرده است. تمایل قلبی شما چیست؟ در عمق وجودتان بیش از هر چیز دیگری، چه چیزی می خواهید؟ از خود بپرسید می خواهید به چه علتی مشهور شوید؟ دوست دارید مردم راجع شما چه بگویند؟ دوست دارید دیگران اعم از دوست و فامیل از شما چگونه یاد کنند؟ دوست دارید مردم چقدر راجع شما حرف بزنند؟

گذشته آینده شما نیست

خیلی از مردم تجربیات سختی داشته اند. آنها اوقات بدی را گذرانده و با دوستان بدی معاشرت داشته اند، گاهی کارهایی انجام داه اند که یا غیرقانونی بوده یا مورد قبول جامعه واقع نشده است. حتی بعضی از آنها مجرم بوده و سالهایی را در زندان گذرانده اند. ولی در یک لحظه تصمیم گرفته اند تغییر کنند. آنها بطور جدی با خود فکر کرده اند که می خواهند در آینده چگونه شناخته شوند؟ آیا با تغییر ارزشهای خود تصمیم به شیوه زندگی خود گرفته اند؟ آنها توانسته اند این کار را انجام دهند، پس شما هم می توانید. به یاد داشته باشید: مهم نیست شما از کجا آمده اید، مهم این است که به کجا می روید.

چقدر خودتان را دوست دارید؟

در روانشناسی، سطح خودباوری تعیین کننده میزان خوشبختی است. خودباوری به این معناست که شما چقدر خودتان را دوست دارید؟ و در واقع تصوری که انسان از خودش دارد، خودباوری او را تعیین می کند. و همان است که رفتار هر روزه شما را در ارتباط با دیگران تعریف می کند. تصور شما از خودتان بوسیله ایده آل های فردی شکل می گیرد و این ایده آل ها از امید، ارزشها، رویاها و انتظارات شما سرچشمه می گیرد. روانشناسان کشف کرده اند رفتارهایی که انسان در هر لحظه انجام می دهد با آنچه احساس می کند که ایده آل است سازگاری و همخوانی دارد. هر چه شما بیشتر خودتان را دوست داشته و برای خود احترام قایل باشید، بیشتر احساس خوشبختی می کنید. از طرف دیگر، هر زمانی احساس کردید که رفتارهای شما با ایده آلهایتان همخوانی ندارد، نسبت به خودتان احساس منفی پیدا می کنید. فکر می کنید شما کمتر از آنچه بهترین است عمل کرده اید. در نتیجه خودباوری و حس خوشبختی شما کاهش پیدا می کند.

به بهترین شکل عمل کنید

هر زمانی کاری انجام دادید که با معیارها و ایده آلهای بالای ذهنی شما سازگاری داشت، اعتماد بنفس شما افزایش یافته و تصویر ذهنی شما از خودتان بهبود می یابد و احساس بهتری درباره خود و دنیای اطرافتان بدست می آورید. مثلا، هر وقت شما از طرف دیگری مورد تشویق قرار می گیرید، خودباوری شما بالا می رود و حس خوبی نسبت به خود پیدا می کنید. احساس می کنید همه زندگی شما در یک هماهنگی قرار دارد و با ارزشهای شما سازگارند. شما احساس موفقیت و ارزشمندی دارید. هدف شما باید این باشد که همواره به گونه ای عمل کنید که خودباوری خود را افزایش دهید. شما باید مانند یک انسان مهم و برجسته ای که می خواهید در آینده باشید رفتار کنید.

باورهایتان را بدانید

در زندگی کاری خود به چه ارزشهایی معتقد هستنید؟ آیا شما به امانتداری، درستکاری، سخت کوشی، خلاقیت، همکاری، بلندهمتی و استقلال باور دارید؟ افرادی که در کارهایشان چنین باورهایی دارند به مراتب موفق تر از کسانی هستند که چنین باورهایی ندارند. در زندگی خانوادگی چه ارزشهایی دارید؟ آیا به عشق بدون شرط، گرمی، سخاوت، صبر، گذشت و مهربانی باور دارید؟ افرادی که در رابطه با دیگران بر مبنای این ارزشها رفتار می کنند،  انسانهای خوشبخت تری در زندگی هستند.

فقط به آنچه می خواهید فکر کنید

به یاد داشته باشید شما همان  چیزی می شوید که بیشتر اوقات به آن فکر می کنید. مردم موفق و خوشبخت همواره در مورد ارزشهای خود فکر می کنند که چگونه آنها را در هر زمینه ای از زندگی روزانه خود تمرین کنند. هر چه بیشتر در سازگاری با ارزشها و باورهای خود عمل کنید، خوشبخت تر، سالم تر، پرانرژی تر و موفق تر خواهید بود.

با خودتان رو راست باشید

شاید یکی از مهمترین ارزشها، درستی و صداقت است. هر زمان که تصمیم می گیرید  بر اساس ارزشهای درونیتان زندگی کنید سطح درستکاری شما، میزان تعهدتان به پیروی از آنها را برایتان تعیین می کند. هر چه شما بیشتر با خودتان رو راست باشید، احساس خوشبختی و قدرت بیشتری می کنید، چنین انسانهایی همواره با ارزشهای خود، زندگی می کنند و برای آنان مهم نیست که آیا کسی ناظر بر اعمال آنان هست یا نه. از طرف دیگر، انسانهای میانه همواره می خواهند از راه میان بر رفته و ارزش درستی و صداقت را مصالحه کنند، خصوصا اگر کسی حضور نداشته باشد.

با دیگران و خودتان رو راست باشید

از امروز تصمیم بگیرید با احترام و عزت زندگی کنید. با خودتان و دیگران رو راست باشید. ارزشهای خود را در هر زمینه ای از زندگی به طور شفاف تبیین کرده و آنها را بنویسید. با خودتان فکر کنید اگر می خواهید در هماهنگی با آن ارزشها باشید باید چگونه رفتار کنید و سپس از آنچه باعث می شود شما ارزشهای بنیادی خود را مصالحه کنید صرفنظر نمایید. یکبار که شما مسئولیت کامل زندگی خود و هر اتفاقی که در آن می افتد به عهده گرفتید و تصویری از آینده ایده آلی که می خواهید در ذهنتان ایجاد کردید و ارزشهای خود را به روشنی بیان نمودید، شما  آماده هستید که اهداف مشخص و روشن خود را در هر زمینه ای از زندگی خود تعیین کنید.

منـابـع

برایان تریسی – هدف – از صفحه 60 تا 70

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها