جستجو

نقطه قوت اعلامیه حقوق بشر

مقام و احترام انسان
اعلامیه حقوق بشر چون بر اساس احترام به انسانیت و آزادی و مساوات تنظیم شده و برای احیای حقوق بشر به وجود آمده مورد احترام و تکریم هر انسان با وجدانی است.
ما مردم مشرق زمین از دیر زمان از ارزش و مقام و احترام انسان دم زده ایم. در دین مقدس اسلام، انسان، حقوق انسان، آزادی و مساوات آنها نهایت ارزش و احترام را دارد.
نویسندگان و تنظیم کنندگان این اعلامیه و همچنین فیلسوفانی که در حقیقت الهام دهنده نویسندگان این اعلامیه هستند مورد ستایش و تعظیم ما می باشند؛ ولی چون این اعلامیه یک متن فلسفه است، به دست بشر نوشته شده نه به دست فرشتگان و لذا استنباط گروهی از افراد بشر است. هر فیلسوفی حق دارد آن را تجزیه و تحلیل کند و احیانا نقاط ضعفی که در آن می بیند تذکر دهد.
این اعلامیه خالی از نقاط ضعف نیست، ولی ما روی نقطه قوت آن انگشت می گذاریم.
تکیه گاه این اعلامیه "مقام ذاتی انسان" است، شرافت و حیثیت ذاتی انسان است، از نظر این اعلامیه انسان به واسطه یک نوع کرامت و شرافت مخصوص به خود دارای یک سلسله حقوق و آزادی ها شده است که سایر جانداران به واسطه فاقد بودن آن حیثیت و شرافت و کرامت ذاتی از آن حقوق و آزادی ها بی بهره اند. نقطه قوت این اعلامیه همین است.

منابع

  • مرتضی مطهری- نظام حقوق زن در اسلام- صفحه 134-135

کلید واژه ها

حقوق بشر اسلام احترام آزادی تساوی حقوق

مطالب مرتبط

مسأله اساسی در نظام حقوق و تکالیف خانوادگی نکات مهم مقدمه اعلامیه حقوق بشر تفاوت آزادی بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام مقاله استاد محمدتقی جعفری در سمینار حقوق بشر مانیل رضایت ملت ها در روابط حقوقی دیدگاه اسلام پیرامون اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی حقوق خانواده در اسلام

اطلاعات بیشتر

مقایسه اعلامیه حقوق بشر و دستورات اسلامی

ابزار ها