جستجو

اصلاحات اسلام در خصوص حقوق زن

اسلام به زن شخصیت حقوقی داد، تعدد زوجات را به شکل حرمسرا داری و بدون قید و شرط و حد را منسوخ ساخت، آن را تحت شرائطی بر اساس تساوی حقوق زنان و امکانات مرد و در حدود معینی که ناشی از یک ضرورت اجتماعی است مجاز دانست.
عاریه دادن زن، فرزند استلحاقی، ازدواج نیابی، ازدواج با محارم، ولایت شوهر بر زن را منسوخ ساخت.

منابع

  • مرتضی مطهری- خدمات متقابل ایران و اسلام- صفحه 324

کلید واژه ها

اسلام ازدواج دستورات الهی حقوق زن احکام خانوادگی

مطالب مرتبط

جایگاه و اهمیت حقوق زن در اسلام وجوه تمایز زن و مرد از نظر اسلام تساوى حقوق زن و مرد از دیدگاه اسلام و غرب مقایسه ازدواج و طلاق در مسیحیت و اسلام (طلاق) عواطف و اعتقادات مذهبی ضامن روابط و حقوق خانوادگی راسل و نظریه ازدواج آزمایشی دلایل اجتماعی و روانی اجازه پدر در ازدواج دختر از نظر اسلام

اطلاعات بیشتر

حق حاکمیت شوهر بر زن در عهد ساسانی «ازدواج نیابی» و رسم «پسرخواندگی» در ایران قبل از اسلام

ابزار ها