جستجو

بی‌ توجهی مسلمین به فاجعه اندلس

چند وقت پیش با یکی از علماء بزرگ که از مراجع تقلید هستند راجع به فاجعه اندلس صحبت می کردم، به ایشان گفتم پانصد سال پیش چنین فاجعه بزرگی بر اسلام و مسلمین وارد شد (در حدود سنه نهصد در سال هشتصد و نود و هشت خاتمه پیدا کرد)، یکی از مراکز تمدن اسلامی از آنها گرفته شد، این همه آدم کشته و سوزانیده شد، مسیحی ها یک جا سه هزار نفر را سوزاندند و آتش زدند، از یک عده دویست هزار نفری مسلمان که می خواستند مهاجرت کنند و خود مسیحی ها به آنها اجازه مهاجرت داده بودند صد هزار نفرشان را در بین راه کشتند.
"گوستاولوبون" که خودش مسیحی است می گوید جنایاتی که در اسپانیا مسیحی ها به مسلمان ها کردند در تاریخ دنیا نظیر ندارد.
جنایتی به این عظمت رخ می دهد و از آن طرف در تمام کتابهائی که از آن زمان تا امروز ایرانی ها نوشته اند، چه عربی و چه فارسی، در هر قسمتی که کتاب نوشته اند، یک نفر اسم نبرده که چنین حادثه ای بر عالم اسلام وارد شد، تا چه رسد به اینکه همدردی شده باشد و اظهار تأسفی شده باشد. یک نفر نبود که مردم را در جریان این خبر بگذارد.
ظاهرا اولین کتابی که در تاریخ اندلس در ایران نوشته شده همین کتاب "تاریخ اندلس" است که اخیرا آقای آیتی تألیف کرده اند و دانشگاه چاپ کرده است.

منابع

  • ده گفتار، صفحه 273

کلید واژه ها

اسلام تاریخ تمدن اسلامی اندلس

مطالب مرتبط

جلوه هایی از تمدن اسلامی اندلس آیا اسلام به ایران خدمت کرده است یا خیر؟ محو ثنویت و ظهور توحید با ورود اسلام به ایران علاقه به قرآن سر آغاز تمدن عظیم اسلامی بهره گیری تمدن جدید غرب از علم و تمدن اسلامی نقد نظرات متفکران معاصر در خصوص نسبت فلسفه اسلامی علل شکست مسلمین در اندلس

اطلاعات بیشتر

علل شکست مسلمین در اندلس

ابزار ها