جستجو

فلسفه احکام در قرآن

یکی از دلایل حجیت عقل از نظر قرآن این است که برای احکام و دستورها، فلسفه ذکر می کند. معنای این امر این است که دستور داده شده معلول این مصلحت می باشد. علمای اصول می گویند مصالح و مفاسد در سلسله علل احکام قرار می گیرند. مثلا قرآن در یک جا می گوید نماز بپای دارید و در جای دیگر فلسفه اش را هم یادآوری می کند: «ان الصلوة تنهی عن الفحشا والمنکر» (عنکبوت/آیه 45) «نماز می تواند زمینه دوری از گناه و فحشا را فراهم کند»، اثر روحی نماز را متذکر می گردد که چگونه به انسان تعالی می دهد و به سبب این تعالی انسان از فحشا و بدیها انزجار و انصراف پیدا می کند و یا از روزه یاد می کند و به دنبال دستور به اجرای آن می گوید: «کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون» (بقره/آیه 183)، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما مقرر شده بود، باشد که پرهیزگاری کنید. و چنین است در مورد سایر احکام نظیر زکات و جهاد و .... که درباره همه آنها از لحاظ فردی و اجتماعی توضیح می دهد. به ایت ترتیب قرآن به احکام آسمانی در عین ماورائی بودن جنبه این دنیایی و زمینی می دهد و از انسان می خواهد درباره آنها اندیشه کند تا عمق و کنه مطلب برای او روشن گردد و تصور نکند که اینها صرفا یک سلسله رمزهای مافوق فکر بشر است.

منابع

  • مرتضی مطهری- آشنایی با قرآن 1و2

کلید واژه ها

قرآن فلسفه احکام احکام عبادی احکام فقهی

مطالب مرتبط

نماز جمعه و شرایط آن اثرات تربیتی و معنوی عبادت از نظر قرآن اهمیت نماز از نظر آیات و روایات مناسک حج، بزرگداشت یاد انبیاء و اولیاء (ع) جامعیت حقوق و احکام دینی نسبت به شئون دنیوی و اخروی انواع ولاء در اسلام اثرات تربیتی نماز در فرد و جامعه

اطلاعات بیشتر

شرط آزادی در مکلف شدن انسان

ابزار ها