احکام ازدواج موقت اختلاف میان موافقان و مخالفان ازدواج موقت ازدواج موقت از نظر اهل تسنن ازدواج موقت از نظر اهل تشیع ازدواج موقت در اسلام بررسی نسخ حکم ازدواج موقت تحریم ازدواج موقت در زمان خلافت عمر تفاوت ها و تشابه های ازدواج دائم با ازدواج موقت خلیفه دوم و وضع متعه سرنوشت فرزندان در ازدواج موقت فلسفه ازدواج موقت در اسلام مشروعیت متعه «ازدواج موقت» در اسلام معایب و مفاسد نکاح منقطع