اشکالاتی پیرامون مسئله قطع ید دزد و پاسخ آنها تکمله منهاج الصالحین دانشمندان و مقررات اسلامی دیه متفاوت و کفاره متساوی بین زن و مرد در اسلام سؤال از حیوانات در قیامت از نظر قرآن و روایات علت عدم عفو ابن ملجم از سوی امام حسن علیه السلام عوامل ورود در جهنم (قتل عمد مومن) فلسفه مجازات از نظر اسلام قصاص و مسائل پیرامون آن در قرآن مبانی مجازات در آموزه های دینی اسلام (قصاص) مجازات های بدنی در آیین یهود (قصاص) نمونه ای از شجاعت امام علی (ع) در جنگ صفین هماهنگی مهر و قهر یا جلال و جمال خداوند وصیت نامه حضرت علی (ع) کیفر قتل نفس عمدی در دنیا و آخرت از نظر قرآن کیفیت قصاص و رد مظالم در قیامت