تیمور لنگ

English فارسی 6290 نمایش |

تیمور لنگ پسر امیر تراغای، فرمانروای کش ترکستان در همان شهر (کش) به سال ۷۳۶ ه.ق به دنیا آمد. طایفه اش از شاخه تاتارهای ترکستان بود و تبارش به چنگیز می رسید. به قول ابن عربشاه تاریخ نگار آن زمان، تیمور در زمان دزدی گله، زخم برداشت و لنگ شد و از آن تاریخ به بعد او را لنگ نامیدند. بنا بر روایات دیگر وی در سال ۷۶۴ ه.ق بنا به استمداد امیر سیستان به کمک او شتافت و در جنگ با مخالفینش زخمی گشت و این لقب (لنگ) را یافت. شهرت تیمور از فتح خوارزم در سال ۷۸۱ آغاز شد. سال ۷۸۱ تیمور خراسان را تسخیر نمود و سال ۷۸۴ گرگان، مازندران، سیستان و هرات را گشود و آل کرت را نابود ساخت. در سال ۸۰۰ فارس، عراق، لرستان و آذربایجان را گرفت و سلسله جلایریان را نیز منقرض کرد، بعد رو به خزر نهاد و اهالی برخی از شهرهای آن را قتل عام نمود. در سال ۷۹۵ بعد از انقراض مظفریان متوجه آسیای کوچک شد، در سال ۸۰۰ هند را فتح و دهلی را غارت کرد. با عثمانیان نیز جنگ ها کرد و در سال ۸۰۴ بایزید عثمانی را به اسارت در آورد. تیمور در سال ۸۰۷ به سمرقند پایتخت خویش برگشت، عزم تسخیر چین را نمود ولی اجل مهلتش نداد و در سال ۸۰۷ در سن ۷۱ سالگی درگذشت.

منـابـع

ویکی پدیا فارسی

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها