یوسف بن عمر ثقفی

English فارسی 11083 نمایش |

ابو عبدالله یوسف بن عمر... ثقفی، والی خبیث عراق و سردار معروف عرب در زمان اموی (بنی امیه). او از قبیله حجاج ثقفی و در واقع از عموزاده های او بود و در شدت خشونت شبیه به او بود. در سال 106 هـ ق، هشام بن عبدالملک بن مروان، خلیفه اموی، ولایت یمن را به یوسف داد و او را والی یمن کرد. او در یمن حاکم بود تا سال 121 هـ ق، که هشام، عراقین را به یوسف داد و پسر یوسف "صلت بن یوسف" را به جای پدرش به یمن فرستاد. یوسف بن عمر ثقفی، به عراق آمد و والی آنجا را که "خالدبن عبدالله قسری" بود، بعد از مدتی کشت و خودش، والی عراق شد. البته این دستورات هشام بن عبدالملک بود و ظاهرا علت عزل خالد هم، اتهام او در دینش بود که مادرش کافره نصرانی، بود و خودش هم نصرانی.
از وقایع مهم دوران یوسف بن عمر ثقفی که به عنوان خبانث و خشونت او در تاریخ است، خروج زیدبن علی بن الحسین (امام زین العابدین) می باشد. زمانی که "زید" فرزند امام چهارم شیعیان، بر علیه هشام بن عبدالملک به کوفه رفت، بزرگان و اشراف کوفه با او بیعت کردند. لذا "زید" خروج کرد. یوسف بن عمرو، عامل عراق از طرف هشام مأمور شد تا با او جنگ کند. در این جنگ که لشگر "زید" به تدریج کم می شد، عده قلیلی ماندند و جنگ را با "یوسف" ادامه دادند تا اینکه شب شد و "زید" جراحات زیادی برداشته بود و تیری هم بر پیشانیش فرو رفته بود اما وقتی که تیر را از پیشانی زید بیرون آوردند، "زیدبن علی" شهید شد، همان شبانه او را در کوفه دفن کردند و قرار شد آن کسی که تیر را از بدن او در آورد، موضوع را با کسی نگوید، ولی فردا صبح او نزد یوسف رفت و مکان قبر "زید" را نشان داد. یوسف بن عمره قبر را شکافت و جنازه او را بیرون آورد و سر نازنینش را از بدن جدا کرد و برای هشام فرستاد و هشام دستور داد که بدنش را در کوفه بر دار کنند و بعد به دستور والی خراسان که «نصربن سیار» نام داشت، او را سوزاندند و خاکسترش را بر باد دادند.
یوسف ثقفی، بعد از جنایت های زیادی که در دوران حکومت و فرمانروائی اش داشت تا زمان "یزید بن ولید" از خلفای اموی، در کوفه بود. یزید بن عبدالملک در اواخر سال 126 هـ ق، او را عزل کرد و در زندان دمشق انداخت. ابن عساکر در "تاریخ دمشق" گوید: «در ایام خلافت سلیمان بن عبدالملک، یوسف را با اهل حجاج گرفتند و مال های او را خواستند و او را حبس کردند، روزی او گفت که مرا از زندان بیرون کنید تا از یکی از نزدیکانم سئوالی کنم، او را به حارث بن مالک سپردند، ولی در بین راه او به دروغی که به حارث گفت، فرار کرد. عاقبت یزیدبن خالد، پسر خالدبن عبدالله قسری که به دست یوسف کشته شده بود، یوسف ثقفی را از زندان بیرون کشید و گردن او را زد و او را کشت و سر او را به دست کودکان داد، آنها هم، سر را در بازار می گرداندند. مرگ او در سال 127 هـ ق و سن او بالای 60 بود.»

منـابـع

یوسف بن محمد بن عثمان بن علی بن احمد شجاع سنجری- ترجمه وفیات الاعیان- منظر الانسان- جلد 3

حمدالله مستوفی- تاریخ گزیده

شیخ عباس قمی- منتهی الامال

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها