عبدالله بن عزیز کندی

فارسی 10575 نمایش |

از فرماندهان حضرت مسلم بن عقیل (ع)، در قیام او.
از قبیله «بنی کنده» و اهل کوفه بود.
نامش در کتب تاریخ: عبیدالله بن عمرو کندی، عبیدالله بن عمرو بن عزیز کندی، عبدالرحمن بن کریز کندی، آمده است.
وی از بیعت کنندگان با حضرت مسلم بود و در روز خروج آن حضرت بر علیه ابن زیاد، والی کوفه فرمانده قبیله «کنده» از طرف مسلم بن عقیل (ع) شد.
در همین قیام، به دست مأموران ابن زیاد اسیر شد و بعد از شهادت حضرت مسلم، شهیدش کردند.

منـابـع

حاج شیخ عباس قمی- نفس‌المهموم

سید محمد شیرازی- فرهنگ عاشورا

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها