ثواب تلاوت قرآن

فارسی 4849 نمایش |

ثواب اهل قرآن
«عن إسماعیل بن أبی زیاد عن جعفر بن محمد عن أبیه ع قال قال النبی ص إن أهل القرآن فی أعلى درجة من الآدمیین ما خلا النبیین و المرسلین و لا تستضعفوا أهل القرآن و حقوقهم فإن لهم من الله لمکانا؛ اسماعیل بن ابى زیاد از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: اهل قرآن پس از پیامبران و فرستادگان خدا در بالاترین درجه آدمیان قرار دارند، پس اهل قرآن را کوچک مشمارید و حقوقشان را اندک نپندارید زیرا در نزد خدا داراى مقامى والا و ارجمند مى باشند».

ثواب ختم قرآن در مکه
«عن أبی حمزة عن أبی جعفر ع قال من ختم القرآن بمکة من جمعة إلى جمعة و أقل من ذلک و أکثر و ختمه یوم الجمعة کتب الله له من الأجر و الحسنات من أول جمعة کانت فی الدنیا إلى آخر جمعة تکون فیها و إن ختمه فی سائر الأیام فکذلک؛ ابوحمزه از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را در مکه یا کمتر یا بیشتر از آن در روز جمعه ختم کند، خداوند ثواب همه نیکیهائى که از اولین جمعه دنیا تا آخرین جمعه آن هست در نامه اعمال او ثبت مى فرماید، و چنانچه قرآن را در روزهاى دیگر ختم کند، همین پاداش براى او خواهد بود».

ثواب فراگیرى قرآن چه به آسانى و چه به سختى
«عن الصباح بن سیابة قال سمعت أبا عبد الله ع یقول من شدد علیه القرآن کان له أجر و من یسر علیه کان مع الأبرار؛ صباح بن سیابه از امام صادق (ع) روایت کرده است: هر کس قرآن را به سختى یاد بگیرد دو اجر خواهد داشت، و کسى که (فراگیرى) قرآن براى او آسان باشد با نیکوکاران (محشور) خواهد بود».

ثواب جوان با ایمانى که قرآن بخواند
«عن منهال القصاب عن أبی عبد الله ع قال من قرأ القرآن و هو شاب مؤمن اختلط القرآن بدمه و لحمه و جعله الله مع السفرة الکرام البررة و کان القرآن حجیجا عنه یوم القیامة و یقول یا رب إن کل عامل قد أصاب أجر عمله إلا عاملی فبلغ به کریم عطایاک فیکسوه الله عز و جل حلتین من حلل الجنة و یوضع على رأسه تاج الکرامة ثم یقال له هل أرضیناک فیه فیقول القرآن یا رب قد کنت أرغب له فیما هو أفضل من هذا قال فیعطى الأمن بیمینه و الخلد بیساره ثم یدخل الجنة فیقال له اقرأ آیة و اصعد درجة ثم یقال له بلغنا به و أرضیناک فیه فیقول اللهم نعم قال و من قرأ کثیرا و تعاهده من شدة حفظه أعطاه الله أجر هذا مرتین؛ منهال قصاب از امام صادق (ع) روایت کرده است: چون جوان باایمانى قرآن را تلاوت کند، قرآن با گوشت و خون او بیامیزد و خداوند او را با فرشتگانى که سفیر حضرت حقند و بزرگوار و نیکوکارند همراه کند، و قرآن در روز قیامت از رفتن او در آتش جهنم جلوگیرى مى کند و مى گوید: پروردگارا! هر خدمتکارى بجز خادم من دستمزد خویش را گرفته است، پس گرامیترین بخششهاى خود را بر او ارزانى دار، پس خداوند دو جامه از جامه هاى بهشتى بر اندام او مى پوشاند، و تاج کرامت بر سر او نهاده مى شد، آنگاه به قرآن خطاب مى شود که: آیا تو را به خاطر این جوان خشنود ساختیم؟ و قرآن در پاسخ مى گوید: پروردگارا! من بیش از این (از رحمت تو) درباره او آرزو داشتم، پس امان نامه اى را به دست راست، و منشور جاودانگى او در بهشت در دست چپ او قرار مى دهند، وارد بهشت مى شود و به او گفته مى شود: بخوان و یک درجه بالا برو، و به قرآن خطاب مى شود: آیا او را به پاداشى که مى خواستى نواختیم، و تو را از این موهبت خشنود ساختیم؟ قرآن در پاسخ مى گوید: آرى اى خداوندگار من! امام (ع) فرمود: کسى که آن را زیاد بخواند، و علیرغم سختیهایى که دارد (قرآن) را به خاطر بسپارد، خداوند دو بار این پاداش را به او عنایت فرماید».

ثواب کسى که قرآن را در حال ایستاده و نشسته در نماز تلاوت کند، و کسى که در غیر از نماز تلاوت کند
«عن عبد الله بن سلیمان عن أبی جعفر ع قال من قرأ القرآن قائما فی صلاته کتب الله له بکل حرف مائة حسنة و من قرأه فی صلاته جالسا کتب الله له بکل حرف خمسین حسنة و من قرأه فی غیر صلاته کتب الله له بکل حرف عشر حسنات؛ عبدالله بن سلیمان از امام محمدباقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را به حالت ایستاده در نماز بخواند، خداوند به هر حرفى از آن صد حسنه براى او مى نویسد؛ و هر کس آن را در حال نشسته در نماز بخواند خداوند به ازاى هر حرفى پنجاه حسنه براى او ثبت مى فرماید؛ و هر کس قرآن را خارج از نماز بخواند، خداوند به ازاى هر حرف آن ده حسنه براى او مى نگارد».

ثواب تلاوت صد تا پانصد آیه قرآن در نماز شب
«عن إسحاق بن عمار عن أبی عبد الله ع قال من قرأ مائة آیة یصلی بها فی لیلة کتب الله له بها قنوت لیلة و من قرأ مائتی آیة فی لیلة من غیر صلاة اللیل کتب الله له فی اللوح قنطارا من الحسنات و القنطار ألف و مائتا أوقیة و الأوقیة أعظم من جبل أحد؛ اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس صد آیه قرآن به هنگام نماز شب بخواند، خداوند ثواب عبادت تمامى آن شب را به او کرامت کند؛ و هر کس دویست آیه از قرآن را در غیر نماز شب بخواند، خداوند قنطارى از حسنات در لوح (به نام او) ثبت خواهد کرد، که هر قنطار یک هزار و دویست اوقیه، و هر اوقیه بزرگتر از کوه احد است».

ثواب حافظ و عامل به قرآن
«عن الفضل بن یسار عن أبی عبد الله ع قال الحافظ للقرآن و العامل به مع السفرة الکرام البررة؛ فضیل بن یسار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: حافظ قرآن و عمل کننده به آن، همنشین با فرشتگان کرام و شایسته حضرت حق مى شود».

ثواب آن که با زحمت بکوشد تا قرآن را به خاطر بسپارد و آن که پیش از خواب یک سوره از قرآن را بخواند
«عن الفضیل بن یسار قال سمعت أبا عبد الله ع یقول إن الذی یعالج القرآن لیحفظه بمشقة منه و قلة حفظ له أجران و قال ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ینام حتى یقرأ سورة من القرآن فیکتب له مکان کل آیة یقرؤها عشر حسنات و یمحى عنه عشر سیئات؛ فضیل بن یسار گوید: از امام صادق (ع) شنیدم که مى فرمود: کسى که مى کوشد تا قرآن را با زحمت بسیار حفظ کند، داراى دو پاداش است، و فرمود: چه چیزى مانع مى شود تا بازرگانى که در بازار مشغول به تجارت است، پس از مراجعت به خانه و پیش از خواب سوره اى از قرآن بخواند، تا به ازاى هر آیه اى که تلاوت مى کند ده حسنه براى او ثبت و ده گناه از او پاک گردد؟!».

ثواب کسى که قرآن را از اول تا به آخر تلاوت کند
«عن السکونی عن أبی عبد الله قال قیل یا رسول الله أی الرجال خیر قال الحال المرتحل قیل یا رسول الله و ما الحال المرتحل قال الفاتح الخاتم الذی یفتح القرآن و یختمه فله عند الله دعوة مستجابة؛ سکونى از امام صادق (ع) روایت کرده است که: از رسول خدا (ص) سؤال شد: کدامیک از مردان بهترند؟ فرمود: آن که چون فرود آید، کوچ کند. سؤال شد: اى رسول خدا! او کیست؟ فرمود: آن کسى که چون از اول قرآن شروع به تلاوت مى کند آن را تا به پایان رساند و ختم کند، خواسته چنین شخصى حتما در نزد خداوند مستجاب است».

ثواب تلاوت کننده قرآن
«عن أبیه عن معاویة بن عمار قال قال أبو عبد الله ع من قرأ القرآن فهو غنی و لا فقر بعده و الأمانة [إلا ما به غنى؛ معاویه بن عمار از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را بخواند، بى نیاز گردد، و پس از آن دیگر نیازى پیدا نمى کند (و اگر قرآن چنین نکند) هیچ چیز دیگر او را بى نیاز نخواهد کرد».

ثواب تلاوت قرآن از روى آن
1- «عن یعقوب بن یزید عن رجل من العوام رفعه إلى أبی عبد الله ع قال من قرأ فی المصحف نظرا متع ببصره و خفف عن والدیه و إن کانا کافرین؛ یعقوب بن یزید، از مردى عامى -بدون ذکر نام سایر راویان پیش از خود- از امام صادق (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس قرآن را از رو بخواند، از چشم خویش بهره مند خواهد شد و عذاب پدر و مادر او را تخفیف مى دهند اگر چه کافر باشند».
2- «و بهذا الإسناد رفعه إلى النبی ص قال لیس شیء أشد على الشیطان من قراءة المصحف نظرا؛ و به همین سند، بدون ذکر نام راویان، از رسول خدا (ص) روایت شده است که فرمود: (تحمل) هیچ چیزى بر شیطان دشوارتر از تلاوت قرآن از روى آن نیست».

ثواب بودن قرآن در خانه
«عن حماد بن عیسى عن جعفر عن أبیه ع قال إنی لیعجبنی أن یکون فی البیت مصحف لا یطرد الله به الشیطان؛ حمادبن عیسى از امام صادق (ع)، و آن حضرت از پدر بزرگوارش نقل کرده است که فرمود: من دوست دارم که در خانه قرآن باشد، زیرا خداوند بوسیله آن شیطان را مى راند».

ثواب تلاوت ده تا هزار آیه در یک شب
«عن سعید بن ظریف عن أبی جعفر ع قال قال رسول الله ص من قرأ عشر آیات فی لیلة لم یکتب من الغافلین و من قرأ خمسین آیة کتب من الذاکرین و من قرأ مائة آیة کتب من القانتین و من قرأ مائتی آیة کتب من الخاشعین و من قرأ ثلاثمائة آیة کتب من الفائزین و من قرأ خمسمائة آیة کتب من المجتهدین و [من قرأ ألف آیة کتب له قنطارا و القنطار خمسمائة ألف مثقال ذهب و المثقال أربعة و عشرون قیراطا أصغرها مثل جبل أحد و أکبرها ما بین السماء و الأرض؛ سعیدبن ظریف از امام باقر (ع)، و آن حضرت از رسول خدا (ص) روایت کرده است که فرمود: هر کس در یک شب ده آیه از قرآن را بخواند در شمار غافلان درنیاید؛ و اگر پنجاه آیه آن را بخواند، در گروه ذاکران به حساب آید؛ و اگر صد آیه بخواند از زمره عابدان (یا نمازگزاران) محسوب گردد؛ و اگر دویست آیه را تلاوت کند، از گروه خداترسان باشد؛ و اگر سیصد آیه را بخواند، در ردیف رستگاران قرار گیرد؛ و اگر پانصد آیه را تلاوت کند، از جمله مجتهدان محسوب مى شود؛ و اگر هزار آیه بخواند، ثواب انفاق پانصد هزار مثقال طلا (قنطار) که هر مثقالى معادل بیست و چهار قیراط و هر قیراطى -که کوچکترین آن به اندازه کوه احد و بزرگترین آن به مقدار آنچه ما بین زمین و آسمان است- در نامه اعمال او ثبت مى گردد».

ثواب ماه مبارک رمضان، بهار قرآن
«عن جابر عن أبی عبد الله ع أنه قال لکل شیء ربیع و ربیع القرآن شهر رمضان؛ جابر از امام باقر (ع) روایت کرده است که فرمود: هر چیزى بهارى دارد، و بهار قرآن، ماه رمضان است».

ثواب تلاوت یک صد آیه از قرآن و سپس هفت بار «یا الله» گفتن
«عن علی بن أسباط یرفعه إلى أمیر المؤمنین ع قال من قرأ مائة آیة من القرآن من أی القرآن شاء ثم قال یا الله سبع مرات فلو دعا على الصخرة لقلعها إن شاء الله؛ على بن اسباط بدون آنکه نام راویان پیش از خود را ذکر کند از امیر مؤمنان على (ع) روایت کرده است که فرمود: هر کس صد آیه از قرآن بخواند -از هر جاى قرآن که خودش بخواهد- و سپس هفت بار «یا الله» بگوید، اگر بخواهد که صخره اى را از جاى خود برکند به خواست خدا از جاى خواهد کند».

منـابـع

شیخ صدوق- ثواب الأعمال و عقاب الأعمال- صفحه 100-104

محمدبن علی ابن بابویه- پاداش نیکیها و کیفر گناهان- صفحه 262-270

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد