برخی روایات جعلی در ازدواج فاطمه (س)

English فارسی 4269 نمایش |

در این بخش به نقد برخی روایات در مورد تزویج فاطمه و علی (ع) پرداخته و سعی می کنیم اکاذیب وارده در این روایات را آشکار کنیم.
1- در سیره حلبی، ج2 ص 206 آمده است: وقتی علی (ع) به خواستگاری فاطمه (س) آمد، رسول خدا (ص) از فاطمه (س) نظر خواهی کرد، پس فاطمه (س) گریست و گفت: «ای پدر! گویا تو مرا خوار کردی بخاطر فقیر قریش یعنی علی (ع)، پس رسول اکرم (ص) فرمود: «قسم به کسی که مرا به حق مبعوث کرد، هیچ سخنی در این مورد نگفتم مگر آنکه خداوند متعال از آسمان به من اجازه فرمود». پس فاطمه (س) عرض کرد: «راضی شدم بدانچه خداوند و رسولش بدان راضی شدند».
نقد: روایت حلبی ضمن آنکه بدون سند ذکر شده و این خود بزرگترین ایراد بوده و در رد آن کفایت می کند، مشتمل بر توهین و تهمت به دختر رسول خدا نیز می باشد، زیرا در آن از قول فاطمه (س) آمده است که به پدرش گفت: «می خواهی مرا خوار کنی؟» و این عبارت نشان از سوء ظن دختر رسول خدا به پدرش است، در حالیکه شأن او اجل از چنین گفتاری است. از این گذشته، چه کسی می تواند اثبات کند که در آن دوره علی (ع) فقیر ترین فرد در قریش بود؟ و مگر مسلمین از قریش در آن دوره چه ثروتی داشتند که امیرالمومنین (ع) نداشت و بدین سبب فقیر قریش نامیده شده؟ مگر مسلمانان از قریش همگی مهاجر نبوده و ثروت خود را در مکه نگذاشته و به مدینه نیامده بودند؟ پس همگی فقیر بودند و این سخن از دختر رسول خدا (ص) از این جهت نیز بعید به نظر می رسد.
از همه اینها گذشته کسی که زندگانی دختر رسول الله (ص) را مطالعه کند، حتی در کتب اهل تسنن، می بیند که روحیه زهد و تقوا و اجتناب از دنیا در او موج می زند فلذا چنین سخنی از او بعید است. او که با دست خود آرد درست کرده و روی حصیر می نشیند و گردنبند به فقیر می دهد محال است در ملاکهای انتخاب همسر، ثروت را مطرح کرده و به علت فقیر بودن خواستگار و همسر خود گریه کند. اما روایت صحیح در این باره چنین است:
«روز چهارم از زفاف علی و فاطمه (ع) رسول اکرم (ص) به زهرا (س) فرمود: «ای دخترکم حالت چه گونه است؟ همسرت چطور همسری است؟» زهرا (س) عرض کرد: «ای پدر جان همسر خوبی است، و تنها موضوع ناراحت کننده برایم این است که روزی او در میان زنان قریش حاضر شد و زنان با دیدن او به من گفتند: «رسول الله (ص) تو را به فقیری که مالی ندارد تزویج کرده». پس پیامبر به او فرمود: «ای دخترم! نه پدر تو فقیر است و نه همسرت» و سپس رسول اکرم (ص) فضائل و مناقبی چند از امیرالمومنین (ع) را برشمرد.» (مناقب خوارزمی، ص 205 و 206- کشف الغمه ج 1 ص 362، بحارالانوار ج 43 ص 99).

2- گفته شده: عثمان در شب عروسی علی و فاطمه (ع)، علی را در بازار دید که زره خود را می فروشد، به غلامی از غلامان 400 درهم داده و او را برای خریداری زره فرستاد و غلام را قسم داد که به علی (ع) نگوید عثمان او را فرستاده و در ضمن زره را نیز به همراه 400 درهم به علی (ع) باز گرداند ماجرا آنچنان که عثمان طراحی کرده بود پیش رفت و به منزل بازگشته و خوابید هنگامیکه صبح شد، در خانه خود 400 کیسه یافت که در هر یک 400 درهم بوده و بر هر یک نوشته شده بود: «هذا ضرب الرحمن لعثمان ابن عفان»: این سکه ها ساخته خداوند رحمان است برای عثمان ابن عفان»!، عثمان این موضوع را به نبی اکرم (ص) اطلاع داده ایشان نیز فرمود: «گوارا باد بر تو ای عثمان!»
تحلیل: در نقد این روایت همین بس که سیوطی در رد آن گفته است: بدرستیکه این خبر صحیح نیست (حلبی در «السیره الحلبیه ج 2 ص 206» نقل کرده است: در فتاوی سیوطی هست که از او سئوال کردند: «آیا برای این قصه اصل و صحتی وجود دارد؟» سیوطی گفت: «خیر بدرستیکه این قصه صحیح نیست») و ابن درویش گفته است: «این داستان، دروغ شنیعی است» (مراجعه شود به الغدیر ج5 ص 322 و ج9 ص 376).
3- گفته شده سن دختر رسول خدا (ص) به هنگام ازدواج 15 سال بوده اما با توجه به محقق شدن سال تولد و اثبالت میلاد ایشان در سال پنجم نتیجه می گیریم سن او به هنگام ازدواج 9 سال بوده است. و شاید غرض برخی مورخان که سن ایشان (ع) را به هنگام ازدواج بالاتر از 15 یا 15 سال دانسته اند، پوشاندن عیوب عایشه بوده باشد (به هنگام ازدواج با رسول خدا (ص) بیش از حد معمول سن ازدواج در آن دوره ذکر شده)، جالب است که همین گروه در گفتار خود دچار تناقض شده و با وجود ثبت 15 سال به عنوان سن ازدواج فاطمه (س) سن او را به هنگام فوت 29 سال یا 30 یا 35 دانسته اند!! (مراجعه شود به السیره نوشته مغلطای ص 17)

منـابـع

علی ابن برهان الدین حلبی- السیره الحلبیه جلد 2

جعفر مرتضی عاملی- الصحیح من سیره النبی الاعظم جلد 5

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

بـرای اطلاعـات بیشتـر بخوانیـد