مبشر بن عبدالمنذر (مُبَشِّر بن عبدالمُنذَر)

فارسی 26605 نمایش |

از اصحاب رسول خدا (ص) و از شهدای جنگ بدر در هفدهم ماه رمضان سال دوم هجرت.
پدرش: عبدالمنذر بن رفاعه بن... زید
مادرش: نسیبه، دختر زید بن ضبیعه... عوف
یکی از برادرانش، رفاعه، که از انصار بود و در جنگ احد، در رکاب پیامبر (ص) شهید شد و برادر دیگرش، «ابولبابه»، که او نیز از انصار و اصحاب رسول خدا (ص) و از فرمانداران آن حضرت در مدینه بود. وی همانست که چون مرتکب اشتباهی شد، خود را به ستونی از مسجد پیامبر (ص) بست، تا خداوند، توبه اش را قبول کرد و در زمان حضرت علی (ع) قبل از شهادت آن حضرت، از دنیا رفت. نسب آنها از خاندان «بنی امیه بن زید بن...» که از قبیله «عمرو بن عوف بن مالک بن اوس» می باشد.
پیامبر (ص) بین «مبشر» و «عاقل بن ابوبکیر» که از دیگر شهداء جنگ بدر است، پیمان برادری بست هرچند که برخی مورخین، «عاقل با مجذر بن زیاد» را برادر دینی گفته اند.
مبشر در جنگ بدر، در رکاب پیغمبر خدا (ص) بود و «ابوثور»، او را به شهادت رساند.
واقدی در کتاب «طبقات» به چند نقل از برادرزاده مبشر «سائب بن ابولبابه» می گوید: «پیغمبر (ص) سهم غنیمت مبشر در جنگ «بدر» را برای ما به وسیله «معن بن عدی» فرستادند.»

منـابـع

محمد بن سعد- طبقات ابن سعد- جلد 4 صفحه 382؛ جلد 2 صفحه 15

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها