مجموعه ابن سینا الکبری فی العلوم الروحانیه

فارسی 8194 نمایش |

یکی دیگر از کتاب های ارزشمند ابوعلی سینا می باشد که به زبان عربی تألیف یافته است و با موضوع علوم غریبه می باشد. در توصیف این کتاب آمده است که: «فهذه مجموعه ابن سینا الکبری فی فن الروحانی و الطب و السماء و الآوفاق و النجوم» وی در ابتدای کتاب به خواننده و دارنده کتاب وصیتی می کند که در حفظ آن کوشا باشد همانطور که پدر از فرزندش نگهداری می کند زیرا در نوشتن این کتاب رنج بسیار برده و تلاش بسیار کرده است.
حکیم بزرگ در این کتاب آیات، اوراد و اذکاری را ذکر می کند که هر کدام از آنها برای رفع مطلبی مهم توصیه می شود.

معرفی اجمالی نویسنده:
ابوعلی حسین، فرزند عبدالله بن سینا و معروف به ابن سینا، لقبش شرف الملک و شیخ الرئیس، فیلسوف، طبیب، شاعر، ریاضی دان و منجم ایرانی و مشهورترین دانشمند اسلامی و از بزرگترین دانشمندانی که تاکنون در عالم بوده اند. او در سال 370 هـ ق، در شهری از توابع بخارا متولد شد. در بخارا که آن زمان، پایتخت سامانیان بود، منطق، طب و ریاضیات را یاد گرفت. به دلیل استعداد زیاد و هوش سرشارش، توانست خیلی زود در موضوع های مختلف، شهرت علمی پیدا کند. در سن 17 سالگی، نوح ابن منصور سامانی را معالجه کرد و این امر باعث شد که مشهور شود و از همین رو به کتابخانه سلطنتی راه پیدا کرد. خودش می گوید: کتاب هایی که من در آنجا دیدم، کسی حتی نام آنها را نشنیده بود، آنها را خواندم و از آن بهره مند شدم و وقتی 18 ساله شدم از همه آن علوم، فارغ شدم. ابن سینا گرچه فیلسوفی بزرگ بود ولی از طرفی پزشکی پر مشغله و نفوذ کامل سیاسی داشت و به عنوان یک وزیر، به شاهزادگان حامی خود، خدمت می کرد. سال 403 هـ ق، کتاب "قانون در طب" خود را نوشت. در دوران زندگیش که بیشتر با حکومت غزنویان رو به رو بود، در شهرهای مختلفی مسافرت و خدمات گوناگونی ارائه داد تا اینکه بعد از مرگ شمس الدوله دیلمی جانشین او "سماء الدوله" چند ماه او را به زندان انداخت ولی ابوعلی سینا بعد از آزادی از زندان، به اصفهان رفت و آنجا بسیار مورد احترام بود و همانجا به تدریس و تألیف پرداخت و در واقع، چهارده سال آخر زندگی پر بار خود را در اصفهان گذراند و سرانجام در سفری که با "علاء الدوله" به همدان رفت در سال 428 هـ ق، در سن 58 سالگی، دارفانی را وادع کرد. (برای آگاهی از زندگی کامل او به منابع مربوطه مراجعه شود).

ساختاربندی کتاب:
این کتاب شامل ابواب بسیاری می باشد از جمله:
باب قضاء الحوایج
باب لحل العقود
باب خواص آیة الکرسی
باب ابطال السحر و...

منـابـع

ابن سینا- مجموعه ابن سینا الکبری فی العلوم الروحانیه

کلیــد واژه هــا

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها

0 نظر ارسال چاپ پرسش در مورد این مطلب افزودن به علاقه مندی ها